Våldsbejakande extremism

Trollhättans Stad arbetar aktivt för att extremism och förtryck inte ska få en grogrund i samhället. Vi arbetar för en kommun fri från våld där alla Trollhättebor känner sig trygga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan använda våld och extrema missnöjesyttringar i syfte att underminera samhällssystemet och för att uppnå sina ideologiska mål.

Trollhättans Stad har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att utveckla det förebyggande arbetet inom området.

Vägar till råd och stöd

Du som är oroliga över att någon bekant dras in i våldsbejakande extremism kan få stöd. Du kan vända dig dagtid till kommunens mottagningsgrupp för råd och stöd. Mottagningsgruppen når du dagtid på telefon 0520-49 58 00.

Mottagningsgruppen

Lokal samordnare

I Trollhättans Stad finns en lokal samordnare. 

För dig som arbetar med barn och unga har flera myndigheter i uppdrag att ta fram material som stöd i arbetet. Längst ner på sidan finner du länkar till ett urval. Efterfrågar du ett material eller annan kompetensutveckling vänd dig till den lokala samordnaren.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.

Centret har en stödfunktion för yrkesverksamma. Arbetar du mot våldsbejakande extremism och behöver stöd i din yrkesroll? Linjen finns för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion nås på telefon 08-527 44 290.

Våldsbejakande och odemokratiska budskap

Ibland upptäcker du som invånare felaktigheter före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt. Våldsbejakande och odemokratiska propaganda kan spridas via exempelvis klistermärken på elskåp och lyktstolpar.  Har du upptäckt dekaler, klotter, klistermärken eller annan form av propaganda? Det är av värde för oss att du informerar oss. Anmäl via länken nedan eller ladda ned vår app ”Felanmälan Trollhättan” för att göra din felanmälan.

Felanmälan

Rädda barnens nationella orostelefon

Rädda barnens orostelefon vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp. Du är också välkommen att ringa till orostelefonen om du bara vill prata med någon om din oro.

Orostelefonen är en nationell och anonym stödtelefon om radikalisering som bedrivs av Rädda Barnen.

Orostelefon, Rädda barnen

I akut läge

Vid pågående brottslighet, ring SOS 112, begär polis. Var beredd på att svara på frågor om vad som inträffat. Är det frågan om att anmäla ett begånget brott, ring 11414 och följ instruktionerna på telefonsvararen (röststyrt). Om information av underrättelsekaraktär önskar lämnas, ring 114 14. Säkerhetspolisen har också en webbtjänst där man anonymt kan lämna tips.

Tipsa Säkerhetspolisen

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Närbild på en livboj

Akut hjälp

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm. Till Socialtjänsten kan du ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver hjälp.

Senast granskad 2021-05-21 av CLASBEN