Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Verksamhet

Mottagningsgruppen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mottagningsgruppen tillhör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och hanterar anmälningar och ansökningar gällande barn och vuxna. Hos oss kan du även få rådgivning gällande social problematik.

Vid rådgivning och stöd dokumenterar vi inte samtalen.

Mottagningsgruppen når du dagtid på telefon 0520-49 58 00.

Om du är äldre och /-eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsättning och är i behov av stöd i din dagliga livsföring ska du istället vända dig till Omsorgsförvaltningen, biståndsenheten som nås genom Trollhättans stads kontaktcenter, 0520-49 50 00.

Kontorstider

Måndag - torsdag 08.00-16.30
Fredag fram till 15.30

Lunchstängt 12.00-13.00

Kvällar och helger kontaktar du Fyrbodals gemensamma Socialjour.

Fyrbodals gemensamma socialjour

Ansökan

Behöver du mer än rådgivning och stöd hjälper vi dig med en ansökan om insats. Exempel på insatser är:

  • Familjearbete via Familjeteamet
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Institutionsvård

Vid ansökan om insats lämnas ärendet över till Barn- och Familjeenheternas utredningsteam eller Vuxen- och beroendestöd.

Skillnaden på Ansökan och Anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn, tonåring eller vuxen görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnas ärendet över till Barn- och Familjeenheternas utredningsteam eller Vuxen- och beroendestöd.

Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Senast granskad 2024-01-11 av ANDGLE