Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Mottagningsgruppen når du dagtid på telefon 0520-49 58 00.

Vid rådgivning och stöd dokumenterar vi inte samtalen.

Kontorstider

Måndag - torsdag 08.00-16.30
Fredag fram till 15.00

Kvällar och helger kontaktar du Fyrbodals gemensamma Socialjour.

Fyrbodals gemensamma socialjour

Ansökan

Behöver du mer än rådgivning och stöd hjälper vi dig med en ansökan om insats. Exempel på insatser är:

  • Familjearbete via Familjeteamet
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Institutionsvård

Vid ansökan om insats lämnas ärendet över till Utredningsgruppen Barn & Unga eller Vuxen- och beroendestöd.

Skillnaden på Ansökan och Anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn, tonåring eller vuxen görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnas ärendet över till Utredningsgruppen Barn & Unga eller Vuxen- och beroendestöd.

Händer som befinner sig på en tangentbord

E-tjänst - Socialtjänstens Säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Vuxenstödsteamet, Samtalsmottagningen Kraften, Mottagningsgruppen, Kortbo, Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd, Drogförebyggande samordnare och Fältenheten är HBTQ-certifierade

Kontakt Familj, barn och ungdom

Kontaktuppgifter till våra verksamheter för familj, barn och ungdom.

Senast granskad 2020-01-03 av Cecilia Wilson