Misstanke om barn som far illa

Socialtjänstens Mottagningsgrupp tar emot ansökningar och anmälningar från privatpersoner och tjänstemän med anmälningsplikt gällande barn och unga 0-20 år. Enligt Socialtjänstlagen bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden.

Verksamhet

Mottagningsgruppen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är du orolig för att ett barn, tonåring eller vuxen far illa bör du vända dig till Mottagningsgruppen och göra en anmälan. Det behövs inga bevis för att ha en oro. Din oro är en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för barnet/tonåringen och anhöriga.

 • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Det är bra om du står för din anmälan genom att säga ditt namn. Socialtjänsten kan behöva återkomma för kompletterande frågor.
 • De som blir anmälda har rätt att veta vilken information socialtjänsten fått.

Myndigheter och anställda

Myndigheter och anställda inom verksamhet som berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

 • Ring gärna för rådgivning innan anmälan till Socialtjänstens mottagningsgrupp.
 • Anmälan ska vara skriftlig och skickas per post.
 • Vid akut oro så ring Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Orosanmälan för barn eller vuxen

Om du vill göra en orosanmälan för ett barn eller en vuxen gör du det via e-tjänsten Orosanmälan för barn eller vuxen. Det är också via denna e-tjänst som Polis registreras LOB.

Gör orosanmälan för barn eller vuxen

 

Här har vi samlat några exempel på frågor som kan dyka upp vid en orosanmälan: 

 • Vad är det som gör att du anmäler just nu?
 • Hur länge har du varit orolig för barnet?
 • Vad skulle hända om inget görs nu?
 • Var befinner sig barnet/den unge just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet/den unge? Vilken fara?
 • Finns det andra barn i familjen? Hur gamla?
 • Är det något särskilt att tänka på när socialtjänsten kontaktar barnet/den unge eller föräldrarna?
 • Känner föräldrarna till att anmälan görs?
 • Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
 • Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan med familjen?
 • Vad fungerar bra för barnet/den unge och familjen?
 • Annat som kan vara bra att känna till?
 

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag. Vi finns för att hjälpa och stötta dig!

Mottagningsgruppen

 

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom Socialtjänstens säkra e-brevlåda kan du som privatperson eller verksamhet skicka in handlingar till socialtjänsten i Trollhättans Stad. Handlingar kan exempelvis vara en dom, ett beslut, eller en kallelse

Läs mer om vår säkra e-brevlåda

 

Ansökan eller anmälan?

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn, tonåring eller vuxen görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta två veckor.

 

Relaterad information

Barnahus Fyrbodal

Senast granskad 2024-04-15 av ANDGLE