Misstanke om barn som far illa

Socialtjänstens Mottagningsgrupp tar emot ansökningar och anmälningar från privatpersoner och tjänstemän med anmälningsplikt gällande barn och unga 0-20 år.

Verksamhet

Mottagningsgruppen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är du orolig för att ett barn, tonåring eller vuxen far illa bör du vända dig till Mottagningsgruppen och göra en anmälan. Det behövs inga bevis för att ha en oro. Din oro är en omtanke som kan vara början till en positiv förändring för barnet/tonåringen och anhöriga.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Det är bra om du står för din anmälan genom att säga ditt namn. Socialtjänsten kan behöva återkomma för kompletterande frågor.

De som blir anmälda har rätt att veta vilken information socialtjänsten fått.

Myndigheter och anställda

Myndigheter och anställda inom verksamhet som berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Ring gärna för rådgivning innan anmälan till Socialtjänstens mottagningsgrupp. Anmälan ska vara skriftlig och skickas per post. Vid akut oro så ring Socialtjänstens mottagningsgrupp. Se kontakt.

Socialtjänstlagen

Enligt Socialtjänstlagen bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden.

Skillnaden på Ansökan och Anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn, tonåring eller vuxen görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen får ta två veckor.

Två små tjejer åker skridskor i ishallen

Stödfrågor till dig som anmäler

Här har vi samlat några stödfrågor till dig som anmäler.

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

Relaterad information

Barnahus Fyrbodal

Senast granskad 2022-11-14 av CECWIL