Logotyp Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott.

Barnahuset ska vara barnanpassat och tvärprofessionellt där flera myndigheter samverkar under samma tak med rättsliga-, sociala-, psykologiska och medicinska bedömningar. Barnahus har i uppdrag att samordna samverkan och samsyn mellan myndigheter för att barnets bästa ska vara i fokus i alla frågor som rör barn. Barnahus Fyrbodals mål är att verka för ett tydligt barnperspektiv, barnets perspektiv samt barnrättsperspektivet i enlighet med FN:s barnkonvention.

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Barnkonventionen artikel 3

 Målgruppen för Barnahus Fyrbodal är barn- och ungdomar i åldern 0-18 år som man misstänker har varit utsatta för:

  • Fysiskt våld i nära relation
  • Sexuella övergrepp
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Sexuell exploatering
  • Barnfridsbrott

och barn under 15 år med:

  • Sexuellt gränsöverskridande utåtagerande beteende

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Barnkonventionen artikel 19

 

Barnahus Fyrbodal är uppdelat i tre filialer som finns i Trollhättan, Uddevalla samt Åmål.

Filial Trollhättan

Mer information om filial Trollhättan.

Filial Uddevalla

Mer information om filial Uddevalla.

Filial Åmål

Mer information om filial Åmål.

Barn som sitter på en bänk

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen att höra av er om ni har behov av stöd, konsultation eller har funderingar och frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Yrkesverksam

Information och stödmaterial till dig som är yrkesverksam och möter barn i Barnahus Fyrbodals målgrupp.

Oro för barn

Har du oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Vänd dig till socialkontoret i den kommun där barnet bor.

I våldets spår

Filmen om Pontus och Lisa visar hur våld och övergrepp tidigt i barndomen medför negativa konsekvenser för barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

Se filmen här (öppnas i nytt fönster)

 
Glad tjej i grön T-shirt

Barnförhör

Mer information till dig som ska på barnförhör.

Barnförhör

Barn i ring

Barn och ungdom

Mer information till dig som är barn eller ungdom

Barn och ungdom

Mamma och två barn ute på hösten

Förälder

Information och stöd till dig som är förälder.

Förälder

Senast granskad 2023-12-05 av ANDGLE