V.I.P - ett våldsförebyggande program

Vi erbjuder kurser i det våldsförebyggande programmet V.I.P för personer som har ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

V.I.P (Viktig Intressant Person) är ett våldsförebyggande program. Syftet är att förebygga att personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar inte utsätts för, eller utsätter andra, för våld i nära relationer.

Vad gör vi på V.I.P-kursen?

 • På V.I.P-kursen pratar vi om olika teman varje gång
 • Vi pratar om självkänsla och om relationer
 • Vi pratar om att göra val som är bra för en själv
 • Vi gör övningar för att träna oss i att vara tydliga med vad vi vill och inte vill
 • Vi gör övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva

Information om V.I.P-kursen

 • V.I.P-kursen är på 12 lektioner
 • Vi träffas en gång i veckan
 • Varje lektion är två timmar
 • Vi har rast och bjuder på fika varje gång
 • Det kan vara ungefär sex personer i en grupp
 • Det är två ledare för en grupp
 • Kvinnor och män går i olika grupper
 • Kursen är kostnadsfri

 ​​

Se filmen om V.I.P på youtube

Senast granskad 2021-03-23 av JONHJO