V.I.P - ett våldsförebyggande program

Vi erbjuder kurser i det våldsförebyggande programmet V.I.P för personer som har ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Person
Pedagogisk samordnare Lina Larsson 0520-49 58 77
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

V.I.P (Viktig Intressant Person) är ett våldsförebyggande program. Syftet är att förebygga att personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar inte utsätts för, eller utsätter andra, för våld i nära relationer.

Vad gör vi på V.I.P-kursen?

 • På V.I.P-kursen pratar vi om olika teman varje gång. 
 • Vi pratar om självkänsla och om relationer.
 • Vi pratar om att göra val som är bra för en själv.
 • Vi gör övningar för att träna oss i att vara tydliga med vad vi vill och inte vill.
 • Vi gör övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva.

Information om V.I.P-kursen

 • V.I.P-kursen är på 12 lektioner.
 • Vi träffas en gång i veckan.
 • Varje lektion är två timmar.
 • Vi har rast och bjuder på fika varje gång.
 • Det kan vara ungefär sex personer i en grupp.
 • Det är två ledare för en grupp.
 • Kvinnor och män går i olika grupper.
 • Kursen är kostnadsfri.

 ​​

Se filmen om V.I.P på youtube

Senast granskad 2020-07-01 av Jonathan Hjort