Psykisk funktionsnedsättning

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till bistånd.

Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vår målsättning är att du ska kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang, samt utvecklas mot ökad självständighet.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ohälsan kan ibland leda till svårigheter i livet och nedsättning av funktioner. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra, att delta i regelbundna aktiviteter eller att arbeta.

Ansökan och prövning görs på biståndsenheten. Den kommunala psykiatrin tillhör Trollhättans Stads omsorgsförvaltning och drivs i nära samarbete med landstingets psykiatriska öppenvård. All personal som arbetar inom psykiatrin har tystnadsplikt.

Senast granskad 2020-02-03 av jonathan.hjort@trollhattan.se