Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp av socialpsykiatrin inom Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ohälsan kan ibland leda till svårigheter i livet och nedsättning av funktioner. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra, att delta i regelbundna aktiviteter eller att arbeta. Inom stadens socialpsykiatri finns det olika sätt för dig att få stöd. Vår målsättning är att du ska kunna påverka din situation och leva i ett gott socialt sammanhang, samt utvecklas mot ökad självständighet.

Två personer bakar i ett kök.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

En boendeform för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Behöver du stöd av en medmänniska? Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Trämaterial från spelet kubb ligger på en gräsmatta.

Träffpunkt socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins träffpunkt är en mötesplats för personer som har insatser såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin.

Personligt ombud

Personligt Ombud finns för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Senast granskad 2024-02-21 av ANDGLE