Civilklädd personal håller i en en äldre kvinna och hjälper henne under en promenad.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Ledsagarservice vänder sig till dig som är funktionsnedsatt och som behöver stöd och hjälp för att kunna besöka olika aktiviteter som känns viktiga för dig. Ledsagarservice kan beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansök om ledsagarservice

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort