Civilklädd personal håller i en en äldre kvinna och hjälper henne under en promenad.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Ledsagarservice vänder sig till dig som är funktionsnedsatt och som behöver stöd och hjälp för att kunna besöka olika aktiviteter som känns viktiga för dig. Ledsagarservice kan beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du om ledsagarservice

Du som vill ansöka om ledsagarservice gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Behovet prövas och den slutliga bedömningen görs efter ett personligt möte.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan SoL

Blankett för ansökan LSS

Information om ansökan

Avgifter för ledsagarservice

  • Avgift uttages i enlighet med Trollhättans Stads fastställda taxa.
  • För personer under 19 år är insatsen avgiftsfri.
  • Insatsen enligt LSS är avgiftsfri.
  • För ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen tas ut en avgift.
  • Den enskilde får själv bekosta de omkostnader som uppkommer för den enskilde och ledsagaren i samband med insatsen. 

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-10-28 av Jonathan Hjort