Boende, funktionsnedsättning

För dig med funktionsnedsättning finns det olika boendeformer i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

En boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

En vuxen sätter på en ortos på ett barns arm. Barnet sitter i rullstol.

Bostad med särskild service för barn och unga LSS

För barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar finns det möjlighet att bo en bostad med särskild service alternativt i ett familjehem.

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen

En boendeform för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Hand för in nyckel och låser upp en dörr.

Träningslägenhet

Om du bor i en bostad med särskild service och ska flytta ut från boendet så kan en träningslägenhet vara ett alternativ för dig.

Unga

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Senast granskad 2021-04-14 av JONHJO