Hand för in nyckel och låser upp en dörr.

Träningslägenhet

Om du bor i en bostad med särskild service och ska flytta ut från boendet så kan en träningslägenhet vara ett alternativ för dig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En träningslägenhet kan bli aktuell om du vid en flytt inte uppfyller kraven för förstahandskontrakt eller har behov av en extra trygghet för att kunna flytta ut från boendet. I träningslägenhet ingår alltid boendestöd som du ska ta emot. Träningslägenheten hyrs i andra hand av Trollhättans Stad, där målet är att du ska kunna ta över hyreskontraktet. Bor du på ett gruppboende kan du och personalen på gruppboendet tillsammans arbeta med målet om eget boende för att du ska få de färdigheter som krävs.

Träningslägenhet och boendestöd beviljas under förutsättning att du godkänns som andrahandshyresgäst av bostadsbolaget.

Så här ansöker du om träningslägenhet

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW