En vuxen sätter på en ortos på ett barns arm. Barnet sitter i rullstol.

Bostad med särskild service för barn och unga LSS

För barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar finns det möjlighet att bo en bostad med särskild service alternativt i ett familjehem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett av socialtjänstens viktigaste mål är att skapa förutsättningar för att barn med funktionsnedsättningar ska kunna växa upp i sitt föräldrahem. Om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo i det egna hemmet kan det bli aktuellt med boende i ett familjehem eller en i bostad med särskild service för barn och unga. För dessa typer av boenden är barnets vårdnadshavare skyldig att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för barnet.

Bostad med särskild service för barn och unga

Bostad med särskild service för barn och unga är en insats för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet på grund av sin funktionsnedsättning. Insatsen är aktuell för personer med omfattande omvårdnadsbehov där stödinsatserna i det egna hemmet inte har varit tillräckliga. I bostaden bor barnet tillsammans med andra barn där det finns utbildad personal på plats dygnet runt. Insatsen kan också ges i samband med skolgång på annan ort då barnet/ungdomen ej kan genomföra studierna utan särskilt boende.

Så här ansöker du om bostad med särskild service för barn och unga

Familjehem

Boende i familjehem innebär att ett barn på grund av sin funktionsnedsättning bor hos en annan familj än den egna. Denna insats är aktuell för personer med stora omvårdnadsbehov där stödinsatserna i det egna hemmet inte varit tillräckliga.

Ansök om familjehem

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW