Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns två vanliga typer av bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning. Ena kallas för gruppbostad och den andra för serviceboende. Bägge boendeformerna har personal tillgänglig dygnet runt. Det finns också något som kallas ”särskild anpassad bostad”. Detta boende är till för dig som behöver en viss grundanpassning av din egen bostad, men som normalt inte behöver personal alldeles i närheten.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

Serviceboende

I serviceboendet finns i likhet med gruppbostaden tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgänglig hela dygnet.

Så här ansöker du om bostad med särskild service för vuxna

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO