Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning. Dessa kallas gruppbostad och servicebostad. Båda boendeformerna har personal tillgänglig dygnet runt. Du erbjuds stöd utifrån dina behov och stödet utgår från vår gemensam värdegrund och pedagogiska metoder. Det finns också något som kallas ”särskild anpassad bostad”. Det innebär att du ansöker om en grundanpassad lägenhet och i denna insats ingår inget personalstöd.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet samt tillgång till gemensamma måltider.

Serviceboende

I serviceboende får du personligt anpassat stöd och omvårdnad och personal finns tillgänglig dygnet runt. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Denna typ av boende kan ha olika utformning och gemensamma utrymmen finns i samma byggnad eller i en närliggande.

Så här ansöker du om bostad med särskild service för vuxna

Två personer ler och samtalar inomhus. Ena personen sitter i en rullstol.

Om bostad med särskild service enligt LSS

Information om hur bostad med särskild service enligt LSS fungerar, vad du kan få stöd med och praktiska saker som är bra att tänka på.

Kvarteret Gulsparven i Trollhättan. Byggnad syns där LSS-boendet på Furulundsvägen 5 och 9 ligger

Bostäder med särskild service enligt LSS

Det finns 23 olika bostäder med särskild service enligt LSS i Trollhättan. På den här sidan hittar du mer information om respektive boende.

Senast granskad 2024-04-09 av JONHJO