Värdegrund inom omsorg för funktionsnedsatta

Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra. Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden.

Personal anställda inom omsorgen för funktionsnedsatta ska tillgodose att följande värden uppfylls:

  1. Självbestämmande / att kunna få uttrycka sin åsikt. Innebär till exempel: att brukaren får bestämma över sig själv och sitt liv, att brukaren får påverka olika beslut som rör sig själv.
  2. Integritet / att få vara den man är. Innebär till exempel: Rätten att få vara den brukaren är, respekt för brukarens egna val, tystnadsplikt.
  3. Frivillighet / frihet från tvång och vardagsförtryck. Innebär till exempel: att stöd och insatser bygger på samtycke, att stöd och insatser är frivilligt – brukaren har rätt att säga nej!
  4. Möjlighet att leva som andra / att leva både på gott och ont. Innebär till exempel: Att få prova och misslyckas, att erbjudas nya erfarenheter, att erbjudas nya utmaningar, att erbjudas nya upplevelser, att få möjlighet att delta i samhället.
  5. Delaktighet / engagemang i sin livssituation. Innebär till exempel: Känslan att få vara med, att bli sedd, att bli lyssnad på.
  6. Självständighet / självförverkligande genom stöd. Innebär till exempel: Att få det stöd som brukaren önskar för att bli självständig, att brukaren själv får bestämma vad hen vill vara självständig i. Självständighet får inte leda till ensamhet.

Värdena ska genomsyras i verksamheterna

Att arbeta utifrån värdegrunden innebär att vara lyhörd, empatisk, kreativ, ödmjuk och ansvarsfull. Det är viktigt för oss att värdena genomsyras i verksamheterna och att det är den enskildes behov, förmågor och önskemål som styr hur vi ger vårt stöd.

Alla dessa värden kan skapa frågor och funderingar. Vill du prata med oss om dem kontakta gärna oss! Du når respektive verksamhet via Trollhättans Stads växel på telefonnummer 0520 - 49 50 00. Du kan också lämna synpunkter direkt på vår hemsida.

Synpunkter på verksamheten

Senast granskad 2022-11-07 av JENMAR