Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre finns som stöd för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara att du känner en stor oro/otrygghet och har stora omvårdnadsbehov som inte tillgodoses av stödinsatser i din ordinarie bostad. 

På ett särskilt boende för äldre finns personal på plats dygnet runt för att hjälpa dig med service, stöd och omvårdnad. Boendet består av 8–10 lägenheter på cirka 28–40 kvadratmeter med tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel ett samvarorum och en matsal. 

Så här ansöker du om särskilt boende för äldre

Våra boenden för äldre i Trollhättan

I Trollhättan finns det 12 olika särskilda boenden för äldre utspridda runt om i staden. Efter det att du fått beslut om särskilt boende för äldre kommer du att anvisas ett boende. Det går att ställa sig i en internkö för byte.

Särskilt boende för äldre erbjuder dig stöd utifrån behov exempelvis måltider, hygien, klädsel och varierade aktiviteter. Tillsammans med dig planerar vi hur du vill ha din vardag vilket skrivs ner i en genomförandeplan. Vi ger dig stöd utifrån dina egna förmågor och resurser för att du ska kunna leva självständigt så långt det går. Du kan läsa mer om vad vi garanterar i vår Värdighetsgaranti.

Servicedeklaration/Värdighetsgaranti insatser enligt SoL och/eller LSS

Aktiviteter är en viktig del som skapar mening och syfte för de som bor hos oss. Aktivitet och rörelse för äldre bidrar även till bättre hälsa. Aktiviteter anordnas flera gånger i veckan efter de boendes önskemål och planeras av utsedda medarbetare. Vi erbjuder utevistelse varje dag, året runt.

Varierande aktiviteter

Det erbjuds varierande aktiviteter som promenader, spela bingo, lyssna på musik, samtal i grupper med mera. Vi använder oss av sittyoga/sittgympa för ökad rörelseförmåga samt ibland även dans.

Vi får besök från kyrkan på vissa boenden som håller gudstjänst i mindre format för de som önskar.

Musikunderhållning

Det erbjuds ofta musikunderhållning som brukar vara mycket uppskattad.

Välfärdsteknik

Vi arbetar med välfärdsteknik exempelvis interaktivt spel som lockar till rörelse och engagemang, VR-glasögon som uppmuntrar till vidare samtal enskilt eller i grupp, robot katter/hund, musikväst med mera.

Cykling utan ålder

Samverkan finns med olika externa aktörer, exempelvis Cykling utan ålder. Vi har totalt fyra Rickshawcyklar: Lexus, Hagge, Njord och Kjelle.

Fotvård, frisör

Vi erbjuder fotvård och frisör och en del boendena, frisör under utbildning, seniorkultur, försäljning av skor och kläder.

Ung omsorg

Ung omsorg – ett koncept som innebär att ungdomar kommer till boendet för att göra olika sociala aktiviteter tillsammans med dig.

Brukarråd

Vi anordnar kontinuerliga brukarråd – ett forum där olika gemensamma frågor tas upp.

Mötesplatser för seniorer

I Trollhättan anordnas det också regelbundet mötesplatser för seniorer.

Mötesplatser för seniorer

Måltiderna ska vara en av dagens höjdpunkter. Vi anpassar miljön utifrån dina behov. Du bestämmer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen eller i din lägenhet. Vår målbild: ”En lugn och trevlig stund med fokus på smak, utseende och gemenskap”.

Alla boende har ”Måltidsråd” tillsammans med köken för Serviceförvaltningen. Dina önskemål och förslag från exempelvis brukarråd eller anhörigträff tas upp i forumet.
Samverkan med köket, måltidsombud och aktivitetsombud sker även när det gäller fest/helgaktiviteter.

Vi erbjuder frukost, lunch och middag, kvällsmål samt två mellanmål. Du kan vara delaktig i att utforma mellanmålen tillsammans med personalen. Vi erbjuder samma meny som lunchserveringarna. Via länken "lunchserveringar" kan du se veckomenyn.

Lunchserveringar

Personalen på det boendet spelar en viktig roll i din vardag. Personalens syfte är att tillgodose individuella behov av omsorg, skapa mening och aktivitet i vardagen.

På boendet arbetar undersköterskor och vårdbiträden som sköter den närmaste omvårdnaden dygnets alla timmar. Vi arbetar tvärprofessionellt. Sjuksköterskor är tillgängliga på plats på vardagarna och via ett mobilt team övrig tid. Regelbunden kontakt sker med din vårdcentralläkare.

Arbetsterapeuter och fysioterapeut finns kopplade till boendet och kommer vid behov. På varje boende finns det dagtid en enhetschef som har det övergripande ansvaret samt en gruppledare som sköter bemanningen.

Ett gott samarbete med dig och de närmaste personerna runt dig är viktiga för oss. Du som boende bestämmer i vilken grad dina anhöriga/närstående ska göras delaktiga.

Önskar dina anhöriga komma på besök i samband med måltider önskar vi att de hör av sig till avdelningen innan. Detta för att kunna möjliggöra en lugn måltidsmiljö.

Personer som står dig nära har möjlighet att delta i anhörigträffar och anhörigdialog. Det finns möjlighet till stöd för anhöriga. Mer information finns på sidan Anhörig eller närstående.

Anhörig eller närstående

 
Personer sitter utomhus på uteplats och samtalar.

Särskilda boenden för äldre

I Trollhättan finns det 12 olika särskilda boenden för äldre utspridda runt om i staden.

Särskilda boenden för äldre

Relaterad information

Parboende/medboende

Senast granskad 2023-10-25 av JONHJO