Ett äldre par sitter på en gräsmatta utomhus och håller om varandra.

Parboende/medboende

Är två personer gifta, eller i ett samboförhållande, och båda är i behov av ett vård- och omsorgsboende finns möjlighet till parboende. Är endast en person i behov av vård- och omsorgsboende kan personens partner flytta med som medboende.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

För att det ska bli aktuellt med parboende behöver båda personerna bedömas vara i behov av vård- och omsorgsboende. Det görs via en individuell prövning. Skulle endast en person bedömas vara i behov av vård- och omsorgsboende finns det möjlighet för personens partner att flytta med som medboende. Som medboende har du inte rätt till stöd från vård- och omsorgsboendets personal. Däremot kan du ansöka om hjälp på andra sätt. Exempelvis hemtjänst. 

Senast granskad 2021-04-13 av Jonathan Hjort