Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Korttidsboende har flera olika funktioner

  • tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende
  • växelboende för att avlasta anhöriga
  • avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt 
  • vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem

Korttidsboendet består av enkelrum och flerbäddsrum. Dygnet runt finns personal och tillgång till kvalificerad vård.

Så här ansöker du om korttids/växelboende

Du som vill ansöka om korttidsboende gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för korttidsboende

Avgift för omvårdnad 69 kr per dygn samt kostnad för mat 107 kr per dygn. 

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Korttids- växelboenden i Trollhättan

Här presenteras kommunens olika korttids- och växelboenden:

Senast granskad 2019-11-13 av Jonathan Hjort