Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Korttidsboende har flera olika funktioner

  • tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende
  • växelboende för att avlasta anhöriga
  • avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt 
  • vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem

Korttidsboendet består av enkelrum och flerbäddsrum. Dygnet runt finns personal och tillgång till kvalificerad vård.

Ansök om korttids- och växelboende

Senast granskad 2019-11-20 av Jonathan Hjort