Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Korttidsboende kan ha flera olika funktioner:

  • tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende
  • växelboende för att avlasta anhöriga
  • avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt eller akut
  • vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem
  • boende i samband med en intensiv rehabiliteringsperiod

Korttidsboendet består av enkelrum och flerbäddsrum. Dygnet runt finns personal och tillgång till kvalificerad vård.

Så här ansöker du om korttids/växelboende

Du som vill ansöka om korttidsboende gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för korttidsboende

Avgift för omvårdnad 59 kr per dygn samt kostnad för mat 102 kr per dygn. 

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Korttids- växelboenden i Trollhättan

Här presenteras kommunens olika korttids- och växelboenden:

Geografiskt läge: Stranna ligger på Tallbacken i stadsdelen Karlstorp.

Beskrivning av boendet: Korttidsboendet ligger i markplan och har tillgång till trädgård.

Beskrivning av området: Det finns grönområde med gångvägar i närheten. Inom gångavstånd finns det matvarubutik med bankomat, konditori mm.

Kommunikation: Det finns busshållsplatser på Lasarettsvägen och på Tallbacken i nära anslutning till boendet. Tillgång till besöksparkering.

Boendestandard:Enkel eller dubbelbrum.

Personal: Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Antal lägenheter: 11 platser.

Adress
Tallbackens demenscentrum Strannas korttidsboende
Lasarettsvägen 15
461 52 Trollhättan
telefon
0520-49 50 19

Kontakt
Enhetschef Eva-Marie Sundberg
eva-marie.sundberg@trollhattan.se   
telefon 0520-49 50 03                                         

Enhetschef Christina Kajsjö
christina.kajsjo@trollhattan.se
telefon 0520-49 71 87

Geografiskt läge: Utsikten ligger på Tallbacken i stadsdelen Karlstorp.

Beskrivning av boendet: Växelboendet ligger i markplan och har tillgång till trädgård.

Beskrivning av området: Det finns grönområde med gångvägar i närheten. Inom gångavstånd finns det matvarubutik med bankomat, konditori mm.

Kommunikation: Det finns busshållsplatser på Lasarettsvägen och på Tallbacken i nära anslutning till boendet. Tillgång till besöksparkering.

Boendestandard:Enkel eller dubbelbrum.

Personal: Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Antal lägenheter: 11 platser.

Adress
Tallbackens demenscentrum Utsiktens växelboende
Lasarettsvägen 15
461 52 Trollhättan
telefon
0520-49 50 18

Kontakt
Enhetschef Eva-Marie Sundberg
eva-marie.sundberg@trollhattan.se   
telefon 0520-49 50 03         

Enhetschef Christina Kajsjö
christina.kajsjo@trollhattan.se
telefon 0520-49 71 87

Geografiskt läge: Ligger på Tallbacken i stadsdelen Karlstorp.

Beskrivning av boendet: Korttidsboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, ofta efter en sjukhusvistelse med målsättning att stärka den egna förmågan att klara sin vardag.

Korttidsboende kan också vara vård i livets slutskede. Boendet riktar sig till personer i olika åldrar med vård- och omsorgsbehov.

Växelboende innebär att man vistas omväxlande i den egna bostaden och på växelboendet, syftet med insatsen är att avlasta närstående och möjliggöra kvarboende i det ordinära boendet.
Boendet har tillgång till ytor för träningsaktiviteter. Det finns en stor gemensam balkong med utsikt över trädgård och grönområde samt en uteplats i markplan.

Beskrivning av området: Det finns grönområde med gångvägar i närheten. Inom gångavstånd finns det matvarubutik med bankomat, konditori mm.

Kommunikation: Det finns busshållsplatser på Lasarettsvägen och på Tallbacken i nära anslutning till boendet. Tillgång till besöksparkering.

Boendestandard: Enkelrum och dubbelrum med tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Personal: Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Antal lägenheter: 27 platser

Adress
Älvan korttids- och växelboende
Lasarettsvägen 15
461 52 Trollhättan

Kontakt
Enhetschef Theres Karlsson
theres.karlsson@trollhattan.se
telefon 0520-49 58 84

 

Demenscentrum

På Tallbackens demenscentrum finns olika former av stöd och omsorg för dig som har demenssjukdom och dina anhöriga.

Rehabcentrum

På Tallbackens Rehabcentrum finns olika former av rehabilitering för personer med funktionshinder.

Senast granskad: 2018-01-11 | av: Ingela Gummesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)