En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Korttidsboende har flera olika funktioner

  • tillfälligt boende under en planeringsfas, i väntan på annat boende
  • växelboende för att avlasta anhöriga
  • avlösning/anhörigstöd när anhöriga behöver avlastning tillfälligt 
  • vård i livets slutskede när man inte väljer att vara i sitt hem

Korttidsboendet består av enkelrum och flerbäddsrum. Dygnet runt finns personal och tillgång till kvalificerad vård.

Ansök om korttids- och växelboende

Senast granskad 2020-02-04 av jonathan.hjort@trollhattan.se