Bostad med särskild service i kvarteret Gulsparven i Trollhättan. Serviceboende med 10 lägenheter fördelat på två huskroppar på Furulundsvägen i Trollhättan. Samtliga lägenheter är belägna i markplan.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är några olika boendeformer enligt LSS som är anpassade till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Här erbjuds du det stöd du behöver i din vardag. Det finns två vanliga typer av ”Bostad med särskild service för vuxna” – dels gruppbostad, dels serviceboende. Bägge boendeformerna har personal tillgänglig dygnet runt.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

Serviceboende

I serviceboendet finns i likhet med gruppbostaden tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgänglig hela dygnet.

Särskild anpassad bostad

Det finns också något som kallas ”särskild anpassad bostad”. Detta boende är till för dig som behöver en viss grundanpassning av din egen bostad, men som normalt inte behöver personal alldeles i närheten.

Så här ansöker du om boende med särskild service

Du som vill ansöka om Bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad eller serviceboende) eller särskilt anpassad bostad, gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för boende med särskild service

Hyra betalas på vanligt sätt. Stödet som erbjuds enligt LSS ges utan avgift.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Presentation av respektive boende

 

Senast granskad 2019-11-15 av Jonathan Hjort