Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är några olika boendeformer enligt LSS som är anpassade till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. 

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Här erbjuds du det stöd du behöver i din vardag. Det finns två vanliga typer av ”Bostad med särskild service för vuxna” – dels gruppbostad, dels serviceboende. Bägge boendeformerna har personal tillgänglig dygnet runt.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

Serviceboende

I serviceboendet finns i likhet med gruppbostaden tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgänglig hela dygnet.

Särskild anpassad bostad

Det finns också något som kallas ”särskild anpassad bostad”. Detta boende är till för dig som behöver en viss grundanpassning av din egen bostad, men som normalt inte behöver personal alldeles i närheten.

Ansök om Bostad med särskild service

Senast granskad 2019-11-15 av jonathan.hjort@trollhattan.se