Kvarteret Gulsparven i Trollhättan. Byggnad syns där LSS-boendet på Furulundsvägen 5 och 9 ligger

Bostäder med särskild service enligt LSS

Det finns 23 olika bostäder med särskild service enligt LSS i Trollhättan. På den här sidan hittar du mer information om respektive boende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2023-10-23 av JONHJO