Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Tallbackens korttidsboende

Tallbackens korttidsboende ligger på Lasarettsvägen 15 i Trollhättan. På den här sidan hittar du information om korttidsboendet och praktiska saker som är bra att känna till.

Verksamhet

Tallbacken korttidsboende

Hitta hit

Lasarettsvägen 15 461 52 Trollhättan

Övrig information

 • Koordinator (dagtid måndag-fredag): 0520–49 64 30
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 03
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520–49 71 87
 • Sjuksköterska Älven/Slussen (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 29
 • Sjuksköterska Stranna/Utsikten (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 20
 • Avdelning Stranna: 0520–49 50 19
 • Avdelning Utsikten: 0520–49 50 18
 • Avdelning Slussen: 0520–49 50 07
 • Avdelning Älven: 0520–49 50 08

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om Tallbackens korttidsboende

 

Besökstider på avdelningarna är klockan 13.00-19.00.

På korttidsboende vistas du under en begränsad period efter beslut från biståndshandläggare. Under vistelsen kommer du att ha ett planeringsmöte med biståndshandläggare för att planera för ditt behov av stöd och hjälp efter att ditt korttidsbeslut avslutas.

Under vistelsen görs en bedömning av vilket transportsätt du har behov av att åka när du ska åka härifrån; personbil, sittande i rullstol under transport eller liggande transport samt om du har behov av bärhjälp för att komma in i din bostad. Kostnad för transportsätt och bärhjälp står du själv för.

OBS! Parfym, rakvatten eller blommor som doftar starkt bör undvikas på korttidsboendet. Rökning sker utomhus på anvisad plats. Alkoholförtäring ej tillåten.

På korttidsboendet finns enkelt möblerade rum och gemensamt umgängesrum. Under korttidsvistelsen kan du behöva dela rum, byta rum och byta avdelning.

Du har tillgång till personal dygnet runt och här arbetar undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som har kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg.

Personalen ansvarar för att du får den hjälp du behöver utifrån behov och individuella förmågor för att du ska känna dig trygg. Tillsammans gör vi en genomförandeplan där det framgår hur och när du har behov av stöd och hjälp. Fysioterapeut och arbetsterapeut kommer när behovet finns.

Samtliga måltider serveras i gemensamt matrum men du kan självklart välja att äta på ditt rum om du vill det. Vid behov finns anpassad kost. Verksamheten har inte möjlighet att förvara/tillreda måltider som medtagits hemifrån.

Du, din anhörig eller ställföreträdare ansvarar för tvätt. Korttidsboendet hjälper endast till med akut tvätt av kläder och utför inte handtvätt eller lagning av kläder. Kostnad för eventuell kemtvätt står du själv för. Handdukar och sängkläder finns på korttidsboendet och tvättas av verksamheten.

 • Kontanter eller kontokort för personliga utgifter. Vi rekommenderar minst 500 kronor för hemresa och eventuell sjuktransport till sjukhus
 • Hjälpmedel så som rollator, rullstol, lyftsele med mera
 • Läkemedel samt aktuell läkemedelslista
 • Mobiltelefon
 • Kläder och skor för inom- och utomhusbruk
 • Hygienartiklar så som duschkräm, schampo, tandborste, tandkräm, hårborste, rakartiklar och så vidare.

OBS! Kom ihåg att märka personliga ägodelar så som kläder, skor, hjälpmedel och så vidare. Vattenfast märkpenna finns att låna i verksamheten.

Korttidsboendet ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller värdeföremål. I varje rum finns ett mindre värdeskåp men vi uppmanar dig dock att förvara dina värdeföremål eller större summor pengar i hemmet.

Om du har behov av hjälp med att hantera kontanter kan personalen vara behjälplig. Personalen får dock inte hantera kontokort, betala räkningar eller bevittna namnteckningar av något slag.

Kvarglömda tillhörigheter som inte hämtats inom en månad efter avslutad korttidsvistelse skänks till frivilligorganisationer i Trollhättan.

Du, din anhörig eller ställföreträdare ansvarar för att hämta ut nödvändiga läkemedel. Akutleveranser går att beställa, du betalar själv kostnaden för akutleverans av läkemedel. Alla läkemedel förvaras i ett låst skåp.

Primärvårdsläkare finns knuten till korttidsboendet och bedöms du ha behov av att träffa primärvårdsläkare under din vistelse tillkommer en kostnad motsvarande ett hembesök, den administreras av vårdcentralen.

Vid planerade läkar- och tandläkarbesök som inte är akuta har personal inte möjlighet att följa med. Din anhörig eller ställföreträdare får följa med vid besöket eller hjälpa dig att boka om tiden.

Vid läkar- och tandläkarbesök som sjuksköterska och/eller primärvårdsläkare bedömer som nödvändiga har anhörig möjlighet att följa med om du så önskar.

Tallbacken ligger cirka en kilometer från Trollhättans centrum. Hit kan du ta dig med busslinje samt servicelinje som går ända fram till huvudentrén. Vid huvudentrén finns också handikapparkering samt korttidsparkering för i- och urlastning. Övriga parkeringsplatser hittar du till höger om huvudentrén.

Entrén är öppen mellan klockan 06.00–19.00. Övriga tider ringer besökare på klockan vid entrén så öppnar personalen. Informera personalen om du och din närstående går ut från avdelningen för att undvika missförstånd om att personen försvunnit.

Vid entrén på Tallbacken finns ett café som har öppet dagtid. Det finns möjlighet att använda borden efter stängning för gäster och anhöriga om man vill ha med eget fika.

Tallbacken är utrustat med ett automatiskt brandlarm. När brandlarmet ljuder, kontakta omedelbart personalen som informerar om utrymningsväg. Vid brand får hissarna inte användas. Om brand utbrutit och de normala vägarna är blockerade på grund av rökutveckling, följ de gröna nödutrymningsskyltarna.

Det finns tillgång till wifi.

Behöver du stöd eller hjälp med något kring en anhörig eller närstående kan Trollhättans Stads anhörigstöd hjälpa dig.

Anhörigstöd

Alla som arbetar inom Trollhättans Stads omsorgsverksamheter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att ingen får lämna ut uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden, utan ditt medgivande.

Personal som arbetar inom Trollhättans Stad får inte ta emot pengar eller andra gåvor.

För information kring avgifter kan du kontakta Trollhättans Stads kontaktcenter på 0520 – 49 50 00. Du kan även läsa mer nedan:

Avgifter omsorgen

Synpunkter från dig, din anhörig eller ställföreträdare är värdefulla för oss. Det bidrar till en bättre kvalitet och gör det möjligt att rätta till fel och brister.

Ni kan vända er till enhetschef eller personal på korttidsboendet vid synpunkter. Synpunkterna kan även lämnas via formulär som finns på Trollhättans Stads webbsida.

Lämna synpunkter

Handlingarna diarieförs hos Trollhättans Stads omsorgsförvaltning. En återkoppling ska alltid ske inom sju dagar.

 

Senast granskad 2023-10-23 av JONHJO