Unga

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Korttidsvistelse är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Målet med insatsen är att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte, social gemenskap, aktiviteter och upplevelser tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö. I samband med insatsen ges även anhöriga möjlighet till avlastning.

Så här ansöker du om korttidsvistelse

Korttidsverksamheter

I Trollhättan finns det två verksamheter för korttidsvistelse för barn och ungdomar. Den ena verksamheten ligger i området Stavre på Slättbergsvägen och den andra mitt i Trollhättans centrum. Här erbjuds en väl anpassad vistelse utifrån varje barn och ungdoms specifika behov, förutsättningar och resurser. Genom anpassade lokaler finns det goda förutsättningar till både avkoppling och aktivitet tillsammans med andra. Vi erbjuder socialt, praktiskt och kognitivt vardagsstöd till barn och unga under deras korttidsvistelse hos oss.

Slättbergsvägens entré

Slättbergsvägens korttids

Slättbergsvägens korttids erbjuder korttidsvistelse. Det finns tillgång till stora ytor och aktivitetsrum samt trädgård på innergårdar.

Entrén till korttidsverksamheten Mitt i City

MittiCity

Vi erbjuder korttidsvistelse mitt i centrum med närhet till aktivitet och upplevelse samt social gemenskap!

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO