Astrakanvägens korttids

Astrakanvägens korttids är beläget i området Hälltorp. Här erbjuds en väl anpassad vistelse utifrån varje barn och ungdom specifika behov, förutsättningar och resurser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Astrakanvägens korttids

 

Astrakanvägens korttidsverksamhet riktar sig till barn upp till tonåren som bor hemma och har en funktionsnedsättning. Insatsens syfte är rekreation och miljöombyte för barnen och avlastning för vårdnadshavare.

Verksamheten ligger i området Hälltorp och har närhet till djur, natur och grönområden. Verksamheten är väl tekniskt utrustat och har bland annat solceller. Hela verksamheten är tillgänglighetsanpassad och säker för barn att vistas i.

Sex platser

Korttidsverksamheten har sex platser. Alla barn som kommer till verksamheten tilldelas ett eget rum med toalett och dusch under sina vistelser. I rummet finns det säng, skrivbord samt tv. Det finns anpassade gemensamma ytor för lek och samvaro inomhus. Utöver detta finns ett aktivitetsrum i en komplementbyggnad som kan iordningsställas för olika aktiviteter, till exempel musik. Utomhus finns en anpassad trädgård likt en förskola med lekutrustning som även är tillgänglighetsanpassad.

Individanpassat stöd

Då barnen vistas i verksamheten får de ett individpassat stöd där all omvårdnad och stimulans ingår. Delaktighet, självständighet, integritet, självbestämmande, frivillighet och möjlighet att leva som alla andra är värdeord som står i fokus för verksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

Det är hos biståndsenheten som man ansöker om korttidsvistelse. Det är också biståndsenheten som bedömer hur många tillfällen per år som barnet ska/får vistas på korttidsverksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

Verksamheten har personal dygnet runt då barnen vistas där. Nattetid är det alltid en vaken personal samt en personal som sover jour. Hur många personal som arbetar samtidigt styrs av de barn som vistas i verksamhetens behov av stöd och tillsyn. Personalen på korttidverksamheten är i huvudsak utbildade stödassistenter. I verksamheten arbetar även en stödpedagog som har ett större pedagogiskt ansvar. En planerare ansvarar för att tillse att personal finns på plats samt planerar vilka barn som vistas samtidigt i verksamheten. All personal har en specialpedagog att tillgå för att utveckla och planera innehåll och arbetssätt i verksamheten.

Då barnen vistas på korttidsverksamheten serveras alla måltider som krävs för att barnet ska må gott. Verksamheten får ett huvudmål varje dag levererad från centralköket, övriga måltider bereder verksamheten själva. Vi anpassar innehållet i måltiderna efter barnens behov. Vi individanpassar även miljön under måltiderna. Barnet kan välja att sitta själv och äta alternativt äta tillsammans med andra.

Alla aktiviteter på korttidsverksamheten är kostnadsfria. Det anordnas olika aktiviteter för barnen då de vistas i verksamheten. Barnen är i största möjliga mån delaktiga i att önska aktiviteter. Många av aktiviteterna sker i själva verksamheten. Det anordnas olika temaevenemang, exempelvis vid högtider. Det anordnas även pyssel, spa, gaming med mera.

Utomhusmiljön

Utomhusmiljön på Astrakanvägen möjliggör många aktiviteter i trädgården. Det finns bland annat sandlåda, gungor, studsmatta, hinderbana, odlingslådor och bollplan i trädgården att nyttja. Hela utemiljön är handikappanpassad så att alla kan delta. Vid vissa utvalda tillfällen kan aktivitet erbjudas så som bowling eller bio. Aktiviteterna sker inom Trollhättans stad och ska verksamheten åka någonstans sker det med kollektivtrafiken. Verksamheten har även elcykel med sittlåda fram, Cargobike, som med samtycke kan användas vid förflyttningar.

Ett socialpedagogiskt individanpassat arbetssätt genomsyrar verksamheten. Tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare skapas en genomförandeplan som beskriver vad barnet behöver stöd med och vilka mål med insatsen barnet har. Verksamheten strävar alltid till att öka delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande för barnet. Bildstöd och AKK, alternativ kompletterande kommunikation, är metoder som används i hög utsträckning. Lågaffektivt bemötande är ytterligare ett arbetssätt på Astrakanvägens korttids.

 

Korttids på instagram

På instagram går det att följa vardagen för Trollhättans stads korttidsverksamheter.

Korttids på instagram

 

Bilder från Astrakanvägen

Lekrum med olika leksaker.
Projektorduk, tv och soffor.
Musikredskap.
Basketkorg och fotbollsplan.
Tillgänghlighetsanpassade gungor utomhus.
Hinderbana utomhus.
Sittmöbel och skohyllor vid entré.
Yta med bord och stolar
Kök med bord, stolar, soffa och spis, kyl.
Kök med bord och stolar.
Sovrum med säng, tv och bord intill fönster.
Senast granskad 2024-01-26 av JONHJO