Entrén till korttidsverksamheten Mitt i City

MittiCity

Vi erbjuder korttidsvistelse mitt i centrum med närhet till aktivitet och upplevelse samt social gemenskap!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Korttidsvistelse på MittiCity

 

MittiCitys korttidsverksamhet riktar sig till ungdomar upp till vuxen ålder som bor hemma och har en funktionsnedsättning. Insatsens syfte är rekreation och miljöombyte för ungdomarna/de vuxna och avlastning för vårdnadshavare/familj. MittiCity ligger i centralt och har närhet till aktiviteter i centrum och grönområden. Verksamheten är tillgänglighetsanpassad och säker för ungdomarna/de vuxna att vistas i.

Åtta platser

MittiCity har åtta platser. Alla ungdomar/vuxna som kommer till verksamheten tilldelas ett eget rum med toalett och dusch under sina vistelser. I rummet finns det säng, skrivbord samt tv. Det finns anpassade gemensamma ytor för aktivitet och samvaro inomhus. Utomhus finns en mindre uteplats för aktivitet och samvaro. Den främsta målsättningen på Mitticity är att stärka och förbereda ungdomarna/de vuxna inför vuxenlivet.

Då ungdomarna/de vuxna vistas i verksamheten får de ett individpassat stöd där all omvårdnad och stimulans ingår. Delaktighet, självständighet, integritet, självbestämmande, frivillighet och möjlighet att leva som alla andra är värdeord som står i fokus i verksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

Det är hos biståndsenheten som man ansöker om korttidsvistelse. Det är också biståndsenheten som bedömer hur många tillfällen per år som ungdomen/den vuxna ska/får vistas på korttidsverksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

MittiCity har personal dygnet runt då ungdomarna/de vuxna vistas där. Nattetid finns det en vaken personal och ibland en personal som har sovande jour. Hur många personal som arbetar samtidigt styrs av de ungdomar/vuxna som vistas i verksamheten och deras behov av stöd och tillsyn.

Personalen på korttidverksamheten är i huvudsak utbildade stödassistenter. I verksamheten arbetar även en stödpedagog som har ett större pedagogiskt ansvar. En planerare ansvarar för att se till att personal finns på plats samt planerar vilka ungdomar/vuxna som vistas samtidigt i verksamheten. All personal har en specialpedagog att tillgå för att utveckla och planera innehåll och arbetssätt i verksamheten.

Då ungdomarna/de vuxna vistas i korttidsverksamheten serveras alla måltider som krävs för att de ska må gott. Verksamheten får ett huvudmål varje dag levererad från centralköket, övriga måltider bereder verksamheten själva. Ungdomarna/de vuxna erbjuds att vara med i alla köksuppgifter som ett led i att förbereda sig inför vuxenlivet. Vi anpassar innehållet i måltiderna efter personernas behov. Vi individanpassar även miljön under måltiderna. Ungdomen/den vuxna kan välja att sitta själv och äta alternativt äta tillsammans med andra.

Alla aktiviteter på korttidsverksamheten är kostnadsfria. Det anordnas olika aktiviteter för ungdomarna/de vuxna då de vistas i verksamheten. Alla får vara delaktiga i att önska aktiviteter. Många av aktiviteterna sker på plats i verksamheten och det anordnas också olika temaevenemang. Exempelvis vid högtider, men även pyssel, spa, gaming med mera kan förekomma.

Miljön kring MittiCity möjliggör aktiviteter ute i samhället. Verksamheten kan välja att delta vid arrangemang som sker centralt. På uteplatsen vid MittiCity kan ungdomarna/de vuxna till exempel grilla eller spela olika trädgårdsspel. Verksamheten har också närhet till olika parker och naturområden att besöka. Vid vissa utvalda tillfällen kan aktivitet erbjudas så som bowling eller bio. Aktiviteterna sker inom Trollhättans stad och ska verksamheten åka någonstans sker det med kollektivtrafiken.

Ett socialpedagogiskt individanpassat arbetssätt genomsyrar verksamheten. Tillsammans med ungdomen/den vuxna och dess vårdnadshavare/företrädare skapas en genomförandeplan som beskriver vad personen behöver stöd med och vilka mål med insatsen som finns. Verksamheten strävar alltid för att öka delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande för ungdomen/den vuxne. Bildstöd och AKK, alternativ kompletterande kommunikation, är metoder som används i hög utsträckning. Lågaffektivt bemötande är ytterligare arbetssätt på MittiCity.

 

Korttids på instagram

På instagram går det att följa vardagen för Trollhättans Stads korttidsverksamheter.

Korttids på instagram

Bilder från MittiCity

En soffa står bredvid en bokhylla fylld med leksaker och böcker.
En stor soffa. Bakom soffan står två matsalsbord med flera stolar runt omkring borden.
Ett matsalsbord med åtta stolar runt omkring bordet, I rummet står även två soffor, en fåtölj samt en tv.
Uteplats Mitt i City
Senast granskad 2024-02-07 av JONHJO