Mobila teamet

NU-sjukvårdens psykiatriska mobila akutteam i Trollhättan erbjuder patienten vård och behandling i närmiljön som ett alternativ till sjukhusvård vid försämring och nyinsjuknande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Mobila teamets uppdrag är bland annat att:

  • Underlätta permissioner och utskrivning för patienter som behandlas i dygnetruntvård
  • Stödja och underlätta för närstående
  • Ge råd, stöd och konsultinsatser till övriga vård- och omsorgsgivare
  • Utveckla samverkan för patientnytta internt och externt

Mobila teamet NU-sjukvården

Senast granskad 2020-02-06 av JONHJO