Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Person
Enhetschef Maria Jorfors 072 212 73 53
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vem kan få personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

Kostnadsfritt stöd

Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator.Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

Kontaktuppgifter

I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet för Personligt ombud där 14 av Fyrbodals kommuner ingått ett samarbete. 

Kontaktuppgifter Personligt ombud

Relaterad information

Personligt ombud Fyrbodal

Senast granskad 2020-04-17 av jonathan.hjort@trollhattan.se