Två personer bakar i ett kök.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Boendestöd riktar sig till dig under 65 år med lindriga intellektuella svårigheter eller olika former av psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en punktinsats som innebär stöd i hemmet och dess närhet samt ett socialt stöd. Med punktinsats menas att personal ger kortare insatser i personens egna hem, stödets längd kan variera och är beroende av insatsens innehåll och ger således inte stöd hela dagar. Insatsen utgår från ett beslut. Boendestöd kan utföras under dag- och kvällstid samt under helg. Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling, så att du på sikt skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Så här ansöker du om boendestöd

Film boendestöd

Boendestödjaren Patricia berättar om vad boendestöd är för något och vad för stöd och hjälp som går att få.

Film boendestöd

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO