Sysselsättning

Sysselsättningen är till för personer som har insatser i Trollhättan såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin, Öppenvårdsmottagningen, Vuxenstödsteamet och försörjningsstöd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om sysselsättningen

Sysselsättning skall kännas meningsfull och bidra till en ökad livskvalitet. Målet är att finna en sysselsättning som är hanterbar, begriplig och meningsfull för dig. Sysselsättning kan omfatta allt ifrån en timme i veckan till till max 18 timmar i veckan.

Sysselsättning innefattar platser i verksamheter. Exempelvis inom handel, men också kurser, studiecirklar, tematräffar, utbildningar och friskvård. Sysselsättningen kan i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassan ge möjlighet till eventuell praktik eller anställning.

Du som omfattas av nedanstående punkter.

 • Är mellan 18–64 år
 • Är bosatt i Trollhättan
 • Har beslut om insatser inom socialpsykiatrin så som boendestöd och gruppboende
 • Har kontakt med öppenvårdsmottagningen (Övm) i Trollhättan
 • Har en kontakt med vuxenstödsteamet (Vst) i Trollhättan
 • Är i behov av coach för att komma igång med sysselsättning

En coach arbetar individuellt med dig för att motivera, vägleda och coacha dig utifrån dina mål och förutsättningar. Coachen är en sammanhållande länk mellan dina myndighetskontakter och jobbar med att du skall ha en gemensam planering.

Du erbjuds stöd i sökandet efter lämplig sysselsättning, stöd vid introduktion, täta uppföljningar och stöd att anpassa din sysselsättning utifrån din förmåga.

Du tar kontakt med någon av sysselsättningscoacherna. Tillsammans görs en kartläggning för att identifiera ditt behov av stöd. Har man en kontakt med öppenvården, vuxenstödsteamet, försörjningsstöd, boende eller boendestöd är det bra om kontakt tas gemensamt med dem.

 • Måndag: 10.00–14.00
 • Tisdag: 10.00–15.00 (stängt 10.45-12.45)
 • Onsdag: Stängt
 • Torsdag: 10.00–15.00
 • Fredag: 10.00–14.00

Måndag

Skapande verksamhet, tidning och podd. Provhytten klockan 08.00-11.30, 12.30-15.30. 

Tisdag

Cirkelträning klockan 10.45–12.45. Omklädningsrum för ombyte och dusch finns (sysselsättningen stängd under träningstiden). Bakning och skapande verksamhet på eftermiddag efter cirkelträningen.

Onsdag

Stängt.

Torsdag

Innebandy med Vänersborgsgänget och Uddevalla klockan 13.00–14.30. Hela dagen arbetar vi också med tidning och skapande verksamhet.

Fredag

Skapande verksamhet, tidning med mera. Provhytten kl 08.00-11.30. Matlagning varannan fredag klockan 10.30–12.00. Betalning för maten sker via swish. 

Vår värdegrund inom socialpsykiatrins verksamheter i Trollhättan stad kännetecknas av omtanke, livskvalitet, utveckling, känsla av sammanhang (Kasam) och ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Vårt mål är att skapa ett så självständigt liv som möjligt för alla som har insatser hos oss.

Känsla av sammanhang 

 • Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 • Förståelse för att människor ingår

Livskvalitet

 • Att se och bekräfta
 • Att skapa föruts'ttningar för tillit och trygghet

Socialpedagogiskt förhållningssätt

 • Utgå från individens sociala sammanhang
 • Individens behov i centrum med fokus på hälsa och resurser

Omtanke

 • Tro på människans möjligheter att utvecklas
 • Delaktighet och inflytande i vardagen

Utveckling

 • Utgå från att alla människor vill vara så självständiga som möjligt
 • Sprida och inhämta ny kunskap för att uppnå hög kvalitet

 

Play-knapp över två personer.

Film om sysselsättning

Lyssna på Sysselsättningens personal när de berättar mer om stödet som går att få.

Film om sysselsättningen (Youtube)

 
 

Kontakt

Maria Larsson, Sysselsättningscoach
Telefon: 0520-49 57 48
E-post: maria.larsson@trollhattan.se 

Cathrine Larsson, Sysselsättningscoach
Telefon: 0520-49 57 47
E-post: catrin.larsson@trollhattan.se  

 

 

Du hittar oss på:

Lasarettsvägen 17 A
461 52 Trollhättan
(Följ skyltarna Socialpsykiatri och passera trappan där det står Socialpsykiatri, Trollhättans Stad, gå uppför backen och håll till höger runt hörnet så hittar du vår entré)

 
Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-03-28 av JONHJO