Sysselsättning

Sysselsättningen är till för personer som har insatser såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är sysselsättning?

Sysselsättning skall kännas meningsfull och bidra till en ökad livskvalitet. Målet är att finna en sysselsättning som är hanterbar, begriplig och meningsfull för dig. Sysselsättning kan omfatta allt ifrån en timme i veckan till 40 timmar i veckan.

Sysselsättning innefattar platser i verksamheter. Exempelvis inom handel, men också kurser, studiecirklar, tematräffar, utbildningar och friskvård. Sysselsättningen kan i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassan ge möjlighet till eventuell praktik eller anställning.

Vem kan få stöd?

Du som omfattas av nedanstående punkter.

  • Är mellan 18–64 år
  • Är bosatt i Trollhättan
  • Har beslut om insatser inom socialpsykiatrin så som boendestöd och gruppboende
  • Är i behov av coach för att komma igång med sysselsättning

Vilket stöd erbjuds?

En coach arbetar individuellt med dig för att motivera, vägleda och coach dig utifrån dina mål och förutsättningar. Coachen är en sammanhållande länk mellan dina myndighetskontakter och jobbar med att du skall ha en gemensam planering.

Du erbjuds stöd i sökandet efter lämplig sysselsättning, stöd vid introduktion, täta uppföljningar och stöd att anpassa din sysselsättning utifrån din förmåga,

Hur ansöker man?

Du tar kontakt med någon av coacherna i kontaktfältet. Tillsammans görs en kartläggning för att identifiera ditt behov av stöd. 

Senast granskad 2020-07-03 av JONHJO