HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Trollhättans stads verksamheter och enheter är HBTQ-certifierade. Det innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra arbetsmiljö för anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Några av verksamheterna är certifierade av RFSL och några är certifierande av Samkrafter.

HBTQ-logotyp, certifiering

Logotyp HBTQ

 
Senast granskad 2024-03-18 av ANDGLE