Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Beroendestödsteamet, Alkohol- och drogrådgivningen Pilen och Fältenheten är HBTQ-certifierade verksamheter.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

HBTQ-certifikatet innebär en bekräftelse på att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra arbetsmiljö för anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv. Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

 
Senast granskad 2018-10-24 av Cecilia Wilson