Stöd till barn och ungdomar

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får det stöd, vård och det skydd som behövs.

 

Våra verksamheter för dig som barn och ungdom

 • Barn i start, BIS, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7-12 år vars föräldrar har fått uppehållstillstånd i Sverige. Barn i start (BIS)
 • Alla barn har lika värde. Du och alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö. Bo i familjehem
 • Fältenheten är för dig som är mellan 13 och 20 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan. Fältenheten
 • Kan andra göra dig arg? Har du lätt för att bli arg? Ställer du till det för dig när du blir arg? Vill du bli arg på ett bättre sätt istället? Ilskekontroll Repulse/ART
 • Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom. Musslan
 • I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Stridbergs särskilda undervisningsgrupp, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget. Resursforum Barn & Unga
 • Om du har frågor och funderingar runt droger och alkohol kan du besöka Rådgivningen Oscar, Familjehuset Norra ingången, tisdagar mellan 17.00 och 19.00. Rådgivningen Oscar
 • Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar. Servicespår
 • Skilda Världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. Skilda Världar
 • Stödmottagningen för Unga Brottsutsatta (SMUB) vänder sig till unga personer under 21 år som blivit utsatta för brott i offentlig miljö, till exempel: misshandel, rån, hot och hatbrott på grund av etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning. Stödmottagning för unga brottsutsatta - SMUB
 • En social insatsgrupp är en grupp vuxna som är, eller skulle kunna bli, betydelsefulla för ungdomen. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen. Trollhättans Sociala insatsgrupp (SIG)
Jag mår inte bra. Jag mår dåligt.

Jag mår inte bra

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp om du inte mår bra.

Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Senast granskad: 2017-10-24 av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)