Stöd till ditt barn, din familj eller till dig

Ibland kan livet vara utmanande. I Familjehuset kan vi erbjuda hjälp direkt till dig eller ditt barn utan utredning av socialsekreterare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Verksamhet

Familjehuset

Hitta hit

Strömgatan 8 461 35 Trollhättan

Telefon

0520-49 54 10

Övrig information

E-post: familjehuset@trollhattan.se

Familjehuset är ett hus för familjer som behöver stöd på olika sätt. Det kan handla om helt vanliga problem som finns i alla familjer till mer komplexa problem. Hit kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du är intersserad av någon av de stödverksamheter som vi erbjuder, kontakta oss via telefon 0520-49 54 10

Du kan också höra av dig till Trollhättans Stads kontaktcenter som kan förmedla kontakt med oss. Vi finns på Familjehuset i Trollhättan. 

 
 

För Barn & Ungdom

Vi pratar om förändringen och de känslor som separationen väcker. Hur ser den nya familjen eller familjerna ut är andra teman, liksom hur man som barn kan hitta sin egen kraft och sitt välmående. Fokus ligger på framtiden.

Mer information, anmälan och registrering

Vi pratar om varför man begår brott och hur man kan tänka och göra istället. Andra viktiga teman är hur brott påverkar andra till exempel familjen eller den som blivit utsatt för brottet. Det finns många känslor kopplade till att begå brott, som skuld och skam. De känslorna pratar vi också om.

Mer information, anmälan och registrering

Vi ger tips och idéer om vad som är bra att tänka på när man ska flytta till egen lägenhet. Förutom praktiska saker pratar vi också om osäkerheten och ensamheten som kan uppstå när man flyttar till eget boende.

Mer information, anmälan och registrering

Vi pratar om vad som händer i kroppen och hjärnan vid droganvändning. Kommunikation inom familjen är ett viktigt tema samt vilken hjälp som finns att få. Vi tar också upp vad lagen säger.

Servicespåret kan också ges tillsammans med förälder.

Mer information, anmälan och registrering

Vi kan finnas med för att bryta hopplöshets- och uppgivenhetskänslor. Att förstå vilka tankar som styr de svåra känslorna och finna nya sätt att se på situationen är en god början till att må bättre.

Mer information, anmälan och registrering

 
 

För Barn & Ungdom och För Föräldrar

 

Utifrån en nätverkskarta där relationer markeras funderar vi tillsammans över goda och mindre bra relationer. Vi pratar vidare om vilka rättigheter man har som människa och hur man sätter gränser gentemot andra.

Mer information, anmälan och registrering

Ställer dina impulser till det för dig? Vi ger hjälp att hitta andra sätt att reagera på, möjligheter att träna på alternativa sätt att hantera situationerna som ställer till det. Målet är att själv ta kontrollen och styra sina impulser.

Mer information, anmälan och registrering

Vi inleder med vad stress är och vad som händer i kroppen. Vi pratar om vad som utlöser stress och vad som är möjligt att förändra. Ett annat viktigt tema är avslappning.

Mer information, anmälan och registrering

Vi inleder med att träffa både barn och förälder tillsammans för att sen träffa barnet och prata om det som hänt samt känslor och reaktioner. Planer för att känna sig trygg och negativa känslor pratar vi också om.

Mer information, anmälan och registrering

 
 

För Föräldrar

Att vänta barn kan vara både spännande och lite skrämmande med många nya frågor. Utifrån nätverkskarta tittar vi över vilket stöd som finns hos släkt och vänner. Sen ges möjlighet att låna hem ”Ebbe ” för att känna på och träna på föräldraskapet. 

För blivande föräldrar.

Mer information, anmälan och registrering

Vi pratar om hur man bygger en god relation med förtroende mellan barn och föräldrar. Tips på hur man kan undvika eller hantera bråk och konflikter ges också. En viktig del handlar om hur man hittar gemensamma lösningar på problemen.

Mer information, anmälan och registrering

Vi kan under en kortare tid hjälpa till för att få igång ett fungerande umgänge mellan barn och umgängesförälder. Tillsammans gör vi upp och sedan kan vi finnas med under de första umgängestillfällena.

Mer information, anmälan och registrering

Vi delar med oss av olika verktyg för att som förälder lättare kunna stödja barnets skolgång. Vi pratar om hur man kan använda beröm och belöningar, men också om den oro som barnet kan känna inför skolan.

Mer information, anmälan och registrering

Vi samtalar förutsättningslöst om bekymmer i familjen eller i livssituationen. Vi hjälps åt att inventera, sortera och ge vägledning. Utgångspunkten är föräldrastärkande samtal.

Mer information, anmälan och registrering

 

Annan rådgivning eller mottagning

Ingen dokumentation förs.

 

För Barn & Ungdom och För Föräldrar

 

Erbjuds av Resursforum

Vi vänder oss unga brottsutsatta, anhöriga och vittnen till brott. Under träffarna pratar vi om känslor och reaktioner, informerar om rättsprocessen, kroppsliga och psykiska reaktioner samt skadestånd och brottsersättning.

Läs mer om Stödmottagning för unga brottsutsatta - SMUB

 
 

För Föräldrar

Erbjuds av Familjerätten

Samarbetssamtal fokuserar på här, nu och framåt, och ska utgå från barnets behov. Beroende på barnets ålder och vilja till delaktighet pratar vi gärna   också med barnet.

Läs mer om Samarbetssamtal

 
 

För Vuxna

Erbjuds av Resursforum

Trots problem i samlivet kan längtan efter gemenskap och närhet finnas kvar, önskan att åter kunna lyssna på varandra med tolerans, förståelse och respekt. På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen.

Besöksavgiften är 100 kr/gång de första fem besöken, därefter kostnadsfritt.

Läs mer om Familjerådgivningen

Erbjuds av Enheten mot våld i nära relation

På Samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder även gruppverksamhet. Vi vänder oss även till dig som blivit utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående,såsom kränkningar, hot, nedsättande kommentarer, knuffar sparkar slag, blivit begränsad eller kontrollerad av din familj/partner, våldtäkt,hedersrelaterad problematik samt människohandel för sexuella ändamål

.Läs mer om våld i nära relationer

Erbjuds av Enheten mot våld i nära relation

Vi vänder oss till dig som till exempel hotat, uttalat nedsättande kommentarer, knuffat, sparkat, slagit eller upplevt svartsjuka. På Samtalsmottagningen får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.

Läs mer om våld i nära relationer

 
Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta.

Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

bild på två barn och två vuxna som sitter i en sandlåda och skrattar.

Vårdnad, boende, umgänge

Till Familjerätten kan du som förälder vända dig för att få råd och hjälp bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Mer information, Anmälan och Registrering

Om du är intresserad av att anmäla dig eller veta mer om det stöd vi erbjuder kan du kontakta oss på Familjehuset via telefon eller mail, du kan också komma förbi och prata lite.

 
Ring oss:
0520-49 54 10

 
Besök oss:
Strömgatan 8

Senast granskad 2023-12-15 av ANDGLE