Tjej som håller sin hand framför halva ansiktet

Schyssta relationer

Vill du prata med en vuxen om din relation? Vad våld är och hur det kan visa sig i kärleksrelationer? Hur förvirrande det är när din partner växlar mellan att vara världens bästa, till att vara elak och nedlåtande? Hur en hälsosam relation ska se ut, och varför en stannar när en egentligen känner att det som sker är fel?

6 av 10 ungdomar mellan 15-19 år har någon gång varit utsatt för våld i sin kärleksrelation. Eftersom våldet kan ta sig uttryck på många olika sätt, är det ibland också svårt att veta om det är våld en är utsatt för, eller hur en ska ta sig ur det.

Vi finns här, och vill lyssna på dig och dina funderingar kring din kärleksrelation!

Schyssta relationer erbjuder både individuellt samtalsstöd och samtalsstöd i grupp.

Vill du att vi hör av oss till dig? Skicka ett sms till 0702-33 40 04.

Senast granskad 2022-09-28 av JENMAR