Kontaktperson

Det finns barn och ungdomar som behöver en extra vuxen i sitt liv. Någon som lyssnar, ger råd och som man kan hitta på kul saker tillsammans med – en gång i veckan eller två. Denna någon kan bli du. Som kontaktperson blir du en vuxen förebild utöver barnets mamma och pappa. Ett uppdrag som garanterat ger extra glädje i livet för både dig och barnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Som kontaktperson är du en vuxen förebild utöver mamma eller pappa för att bryta negativa mönster och skapa en bättre fritid.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss så svarar vi på just dina frågor. För vi vet att det är ett beslut som kräver mycket eftertanke.

Just nu är behovet av kontaktpersoner inte stort. Däremot är det större behov av kontaktfamiljer.

Ring till oss eller fyll i intresseformuläret längst ner på sidan.

Frågor och svar om kontaktperson

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna med tillhörande svar. 

Ibland behöver barn och ungdomar en extra vuxen i sitt liv. Det kan bero på en mängd olika saker. Då behövs du som kan tänka dig att bli kontaktperson. Du träffar ett barn eller en ungdom en gång i veckan. Det kan också bli oftare eller mer sällan. Du finns där för barnet som en förebild som lyssnar, stöttar och inspirerar genom att introducera olika aktiviteter.

Inget barn eller ungdom är någon annan lik. Därför behövs alla typer av kontaktpersoner. Män och kvinnor, i alla åldrar och med olika bakgrund, intressen och erfarenheter. 

Alla barn ungdomar behöver ha minst en trygg vuxen i sitt liv. Men det är inte alltid att det finns någon där som kan stötta i vardagen. Och det kan bero på många olika anledningar.

Kanske lever barnet med föräldrar som inte känner att de räcker till i sin roll. Då behöver barnet få träffa någon som kan lyssna, ge råd eller hitta på fritidsaktiviteter.

Det finns också barn som visar tendenser till ett destruktivt beteende. De kan behöva träffa en kontaktperson för att hitta andra sätt att handskas med problemen och upptäcka nya intressen.

Andra barn kan vara utsatta för mobbning i skolan och känner sig isolerade och ensamma. De behöver ofta råd och bekräftelse från en annan person. Som en vän de kan hitta på saker tillsammans med.

Det händer också att ungdomar flyttar hemifrån tidigt och bor en bit från familj och släktingar. De saknar kanske då det naturliga nätverket och saknar stöd från någon vuxen.

I andra fall kan det handla om barn som kräver extra mycket uppmärksamhet och stimulans. Då kan det vara så att föräldrarna inte alltid orkar och behöver avlastning i vardagen. Den bästa lösningen är ibland en person utanför familjen som barnet kan hitta på saker tillsammans med, en kontaktperson. 

Du som kontaktperson träffar ett barn eller en ungdom under några timmar. Oftast ses ni en gång i veckan, men det kan ibland bli oftare eller mer sällan.

Ditt uppdrag som kontaktperson påverkas såklart av barnets behov. Ibland kanske ni träffas för att sitta och prata och ge råd. Eller så hittar ni på kul saker som både du och barnet gillar. Ni kanske besöker ett mysigt café, går på bio eller en fotbollsmatch. Andra gånger kanske ni går en promenad, åker skridskor eller matar fåglarna. Det viktigaste är att barnet känner trygghet och får möjlighet att prata av sig.

Du får uppdraget som kontaktperson via oss på Familjehemsenheten. Tillsammans beskriver vi vad just ditt barn eller ungdom behöver få ut av dig som kontaktperson. Såklart har vi uppföljningsträffar, minst en gång i halvåret. Men i början av uppdraget kan vi träffas oftare. Som kontaktperson kan du alltid vända dig till oss på för att få råd och stöd i din roll. Vi försöker också anordna träffar där våra kontaktpersoner kan mötas och lära av varann.

Längden på uppdraget kan variera från några månader och upp till flera år.

Om du skulle vara intresserad av att bli kontaktperson så kontaktar du oss på Familjehemsenheten. Antingen via mail eller telefon, det bestämmer du. Om vi går vidare så får du hälsa på hos oss och berätta vem du är och hur du ser på rollen som kontaktperson. Vi påbörjar helt enkelt en utredning. Vi kommer att ställa många frågor om ditt liv och dina intressen. Det gör vi för att kunna göra en så bra matchning som möjligt med ett barn eller ungdom. Om ni har mycket gemensamt kommer ni snabbare att få en naturlig relation.

Vi måste såklart göra noggranna kontroller för att vara säkra på att varje barn hamnar hos rätt kontaktperson. I utredningen ingår därför en kontroll av registret hos Socialtjänsten, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten. Vi kommer också att be om referenter. Denna kontroll genomgår alla som vill bli kontaktperson, även om du och barnet känner varann sedan tidigare.

Du får ett viktigt uppdrag som kontaktperson. Grunden är ditt ideella engagemang, men du får även ett mindre arvode för din insats.

Ersättningen delas upp i två delar, som båda följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Regioner.

  1. En omkostnadsdel som ska täcka utgifterna för det ni gör tillsammans.
  2. Ett mindre arvode för det uppdrag du har som kontaktperson. Denna del av ersättningen är skattepliktig. 

Intresseanmälan Kontaktperson


Här kan du skicka in en intresseanmälan att bli familjehem, kontaktfamilj och/eller kontaktperson

Jag är intresserad av att bli

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Senast granskad 2022-04-26 av ANDGLE