Barn som sitter och ritar med kritor på asfalten.

Familjehem

Kärlek, trygghet och omsorg – det är sånt man ofta ser som en självklarhet. Men verkligheten ser olika ut i olika familjer. Ibland händer det att barn kommer i kläm och inte kan bo kvar hemma, för en kortare eller längre tid. Det kan bero på psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller andra problem. Då är det vårt jobb att hitta ett nytt hem – ett familjehem – där barnet får vara en i familjen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Välkommen till familjehemsenheten

Vi behöver dig!

”Den perfekta familjen” – sånt existerar inte, tror vi. Vi letar därför efter en helt vanlig familj. Du kan leva ensam eller tillsammans med någon, du kan leva i en samkönad relation, du kan vara äldre eller yngre, du kan komma från vilken kultur som helst, du kan bo i Trollhättan eller någon helt annanstans! Det kanske finns barn i din familj sedan tidigare, dina egna, din partners eller både och. Eller så finns det inga barn alls men längtan efter ett finns sedan länge. Det som måste finnas är tid och plats över, i såväl hem som i hjärta. Om det är så – då tycker vi att du ska prata med oss. Vi har massor att berätta som kan hjälpa dig att ta ett beslut som är bra för både dig, din familj och det barn som kanske kommer till er.

Vi har alltid ett stort behov av fler familjehem.

Ett familjehem är ett hem där ett barn flyttar in och blir en del av familjens vardag, för kortare eller längre tid. De vuxna blir barnets extraföräldrar, barnet blir ett barn i familjen och syskon till eventuella befintliga barn.

Det finns många myter om hur man blir och vem som får bli familjehem. Att man måste vara på ett visst sätt och att man måste vara ”perfekt”. Men så är det inte. Det viktigaste är att barnet hamnar hos en familj som passar barnets behov.

Det händer att ordet familjehem förväxlas med fosterhem. Fosterhem är en gammal benämning, men har samma innebörd. Du blir barnets extra förälder, för en kortare eller längre tid. Ibland under resten av barnets uppväxt.

Alla barn behöver kärlek, trygghet och omsorg. Men ibland händer det saker inom familjen som gör att barnet inte kan bo kvar hemma. Då behöver barnet få komma till en ny familj, ett familjehem.

Det finns många anledningar till varför ett familjehem behövs. Psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller något annat som gör att föräldrarna inte kan finnas där för sina barn. Men det kan också vara barnets eget beteende eller bekymmer. Kanske finns det problem i skolan eller så kanske barnet har hamnat snett på grund av missbruk eller kriminalitet. Oavsett anledning så funkar det helt enkelt inte för barnet och föräldrarna att bo tillsammans.

Oftast godkänner föräldrarna själva att barnet placeras i en annan familj. Men ibland händer det att Socialtjänsten måste omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.

De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

”Den perfekta familjen” – sånt existerar inte, tror vi. Ett familjehem är en helt vanlig familj. Fast lite extra stabil. Och det finns såklart olika barn – och därför ser varje familj olika ut.

Tålamod är en viktig egenskap för dig som familjehemsförälder. Barnet som kommer till dig och din familj bär ibland på både ilska och sorg. Dessa känslor behöver du som vuxen kunna hantera och alltid vara beredd att ge så mycket kärlek du bara orkar, även om barnet inte ger något tillbaka. Det är därför viktigt att din familj är stabil och har möjlighet att erbjuda tid och kraft i överflöd.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om att ni ska öppna era hjärtan för en till. Barnet som kommer till er behöver både uppmärksamhet, tid och kärlek. Och det påverkas såklart alla av. Barnet behöver få ett eget rum hemma hos er, ett rum som barnet får göra till sitt.

Om du och din familj skulle vara intresserade av att bli familjehem så börjar du med att höra av dig till oss. Första steget därefter är att resonera tillsammans om detta är rätt för dig och din familj. Du förbinder dig inte till något och kan när som helst välja att kliva av, eller pausa, resan. Det är först om och när det finns ett barn som du presenterats för som det blir svårt att tacka nej – ett barn får inte känna sig bortvalt.

Om alla tycker det känns bra så inleder vi en utredning. Du och familjen får träffa oss, både hemma hos er och hos oss på Familjehemsenheten. Vi vill nämligen lära känna er. Vi kommer vara nyfikna på hur er vardag ser er ut. Vi kommer ställa frågor bakåt i tiden, er nuvarande situation och vad ni har för framtidsplaner.

Vi måste såklart göra noggranna kontroller för att vara säkra på att barnet hamnar hos rätt familj. I utredningen ingår därför en kontroll av registren hos Socialtjänsten, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten.

Som familjehem så får du stöd från socialtjänsten och du står aldrig ensam. Vi är många som samarbetar för att barnet ska få en så bra och naturlig vardag som möjligt. En viktig del av uppdraget är samarbetet med oss på Familjehemsenheten och med barnets ursprungsfamilj.

Det finns alltid någon som du kan vända dig till för att få råd och stöd. Du träffar ansvarig familjehemssekreterare regelbundet. Mellan träffarna kan ni såklart också höras över mail och telefon. I början när ett barn har flyttat in hemma hos dig kommer vi att träffas oftare. Och efter hand när ni och barnet har vant er, ökar ditt ansvar och du behöver inte vårt stöd lika ofta.

Du som är ny i rollen som familjehem får alltid möjlighet till utbildning och handledning. Vi anordnar träffar där våra familjehem kan mötas och lära av varandra.

Att vara familjehem är ett stort uppdrag. Ett uppdrag som kräver både tid och resurser. Därför får varje familjehem ekonomisk ersättning, på månadsbasis. Hur stor ersättningen är varierar från fall till fall och beräknas på barnets behov och ålder. Ersättningen delas upp i två delar, som följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Här kan du läsa mer: Ersättning, rekommendationer | SKR

Ersättningen består av omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det placerade barnet. En mindre del av detta belopp beskattas. Omkostnaden är från ca 5.000 kronor och uppåt, det är barnens behov och ålder som avgör hur stor omkostnaden ska vara. De flesta av våra familjehem har en omkostnad på ca 7.000-8.000 kronor.

Ersättningen består också av en arvodesdel som är en ersättning för det uppdrag och den tid som läggs ned. Arvodet är skattepliktigt. Arvodet baseras på uppdraget och det normala spannet är ca 11.500kronor till 17.500 kronor per månad.

 
Bildmontage: Till vänster sitter en ensammen flicka och leker för sig själv, till höger sitter en vuxen och läser en bok tillsammans med samma flicka.

Förändra verkligheten

Barn behöver närvarande vuxna. Någon som sitter med i TV-soffan, som hänger på lekplatsen eller som busar på vägen hem från förskolan. Se vår film och tryck F för att se hur du kan förändra verkligheten för ett barn.

Förändra verkligheten

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

 

Intresseanmälan Familjehem

Här kan du skicka in en intresseanmälan att bli familjehem, kontaktfamilj och/eller kontaktperson

Jag är intresserad av att bli

Kampanjbild med texten "Just nu söker vi familjer som kan tänka sig att öppna upp sin ahem och hjärtan för en tonåring som behöver trygghet".

Se våra filmer

Vi söker alltid efter familjer som kan tänka sig att öppna upp sina hem och hjärtan för ett barn eller en tonåring som behöver trygghet.

Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Jourhem

Tycker Ni om utmaningar? Klappar Ert hjärta för barn och ungdomar? Har Ni tid och engagemang över? Kan Ni tänka er att öppna ert hem?

Senast granskad 2024-04-10 av KLALIW