Babyhand i vuxenhand

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds, och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska faderskapet fastställas. Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler med avseende föräldraskapspresumtion och möjlighet till digital föräldraskapsbekräftelse.

Verksamhet

Faderskap/föräldraskap

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag 8.30-9.30 samt onsdag 13.30-14.00. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Faderskap och föräldraskap ska registreras av fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Länk till att bekräfta faderskap

Om detta inte görs inleder socialnämnden en föräldraskapsutredning från dag 15 efter barnets födelse. Vi rekommenderar därför att ni registrerar föräldraskapet själva, då det kommer vara båda enklare och snabbare.

Ovanstående gäller under förutsättning att båda föräldrarna är fyllda 18 år och att båda är folkbokförda. Om inte kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 1, det vill säga det kommer inte gå att registrera faderskapet själva.

Socialnämnden kan påbörja utredningen före barnets födelse om det finns särskilda skäl. Ni är välkomna att kontakta familjerätten om ni har frågor om detta.

Tänk på att den som fött barnet ska vara folkbokförd i Trollhättan när barnet föds. Om den som fött barnet inte är folkbokförd i Trollhättan ska ni vända er till den kommun där denne är folkbokförd.

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. Det gäller både vid egen registrering via Skatteverkets hemsida eller om socialnämnden bekräftar fader- eller föräldraskapet.

Mer information om fastställande av föräldraskap (Mfof.se)

Föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Nu har regler införts om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen för gifta, kvinnliga par som är föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet.

Mer information om föräldraskapspresumtion  

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 55 53
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag 8.30-9.30 samt onsdag 13.30-14.00.

E-post: familjeratt@trollhattan.se 

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Relaterad information

Skatteverket

Senast granskad 2022-07-11 av CECWIL