Babyhand i vuxenhand

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds, och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska faderskapet fastställas. Vid assisterad befruktning i en samkönad relation ska föräldraskapet fastställas.

Person
FamiljerättenFaderskap 0520-49 71 61
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Du kan själv beställa tid för fader-/föräldraskapsbekräftelse två månader innan barnets födelse.

Efter barnets födelse skickar Familjerätten ut en kallelse om föranmälan inte är gjord. Familjerätten får information om barnets födelse från Skatteverket.

Om det finns tveksamheter om vem som är pappa, har mannen eller kvinnan möjlighet att begära en DNA-analys, som bekostas av socialnämnden.

Skulle mannen eller kvinnan vägra att skriva på en fader-/föräldraskapsbekräftelse, måste frågan avgöras i domstol.

Är föräldrarna överens, kan de i samband med fader-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Familjerätten meddelar uppgifterna om fader-/föräldraskap och vårdnad till Skatteverket.

Kom ihåg att vid föranmälda faderskap rapportera barnets födelsevikt!

Kontakta oss

Telefon

0520-49 71 61
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-9.30, onsdag 13.30-14.00

SMS

073-348 81 20

E-post

faderskap@trollhattan.se

Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Beroendestödsteamet, Alkohol- och drogrådgivningen Pilen och Fältenheten är HBTQ-certifierade verksamheter.

Relaterad information

Skatteverket

Senast granskad 2018-09-23 av Cecilia Wilson