Babyhand i vuxenhand

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds, och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska föräldraskapet/faderskapet fastställas.

Verksamhet

Faderskap/föräldraskap

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag 8.30-9.30 samt onsdag 13.30-14.00. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föräldraskap/faderskap registreras via Skatteverkets e-tjänst, liksom gemensam vårdnad. Krav är att båda föräldrarna är myndiga, folkbokförda och har tillgång till e-legitimation.

Länk till Skatteverkets e-tjänst för föräldraskap/faderskap

För er som inte fastställt föräldraskap/faderskap inom två veckor från barnets födelse hos Skatteverket är det familjerätten ni ska vända er till.

Saknas folkbokföringskommun är det kommunen barnet vistas i som ska kontaktas. Anmälan om gemensam vårdnad går att göra också i dessa fall. Familjerätten kan påbörja utredning före barnets födelse om det finns särskilda skäl. Kontakta familjerätten i den kommun barnet blir folkbokfört om ni har frågor om detta.

Mer information om fastställande av föräldraskap

Föräldraskapspresumtion

Presumerat (förutsatt) föräldraskap innebär att äktenskapet och det registrerade partnerskapet leder till att föräldraskapet följer av lag och inte behöver fastställas genom bekräftelse eller dom.

Mer information om föräldraskapspresumtion

Mer information från Skatteverket till dig som nybliven förälder

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 55 53
Telefontid: måndag-fredag 8:30-10:00 (onsdagar gäller 13:00-14:30

E-post: familjeratt@trollhattan.se

Läs mer om familjerätten i Trollhättan

 
HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Bild på fyra barnsben som sitter på en parkbänk och äter banan. Bilden är beskuren vid axlarna på barnen.

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Senast granskad 2023-05-31 av ANDGLE