Babyhand i vuxenhand

Faderskap, föräldraskap

När ett barn föds, och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska faderskapet fastställas. Vid assisterad befruktning i en samkönad relation ska föräldraskapet fastställas.

Person
Familjerätten Faderskap 0520-49 71 61
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Du kan själv beställa tid för fader-/föräldraskapsbekräftelse två månader innan barnets födelse.

Efter barnets födelse skickar Familjerätten ut en kallelse om föranmälan inte är gjord. Familjerätten får information om barnets födelse från Skatteverket.

Om det finns tveksamheter om vem som är pappa, har mannen eller kvinnan möjlighet att begära en DNA-analys, som bekostas av socialnämnden.

Skulle mannen eller kvinnan vägra att skriva på en fader-/föräldraskapsbekräftelse, måste frågan avgöras i domstol.

Är föräldrarna överens, kan de i samband med fader-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Familjerätten meddelar uppgifterna om fader-/föräldraskap och vårdnad till Skatteverket.

Kom ihåg att vid föranmälda faderskap rapportera barnets födelsevikt!

Kontakta oss

Telefon

0520-49 71 61

Telefontid

Måndag, tisdag, torsdag 8.30-9.30
Onsdag 13.30-14.00

E-post

faderskap@trollhattan.se

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Relaterad information

Skatteverket

Senast granskad 2021-03-11 av Cecilia Wilson