Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Finns hemmavarande barn under 16 år (egna, partners eller gemensamma) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten. Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om detta inte görs inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

 

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp till par, föräldrar och familjer i kris- och samlevnadsfrågor i Trollhättan och Lilla Edet. Vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess. Detta innebär att vi inte för journaler och att du kan vara anonym om du vill.

Bild på fyra barnsben som sitter på en parkbänk och äter banan. Bilden är beskuren vid axlarna på barnen.

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Senast granskad 2023-12-05 av ANDGLE