Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Jourhem

Tycker Ni om utmaningar? Klappar Ert hjärta för barn och ungdomar? Har Ni tid och engagemang över? Kan Ni tänka er att öppna ert hem?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ibland uppstår akuta situationer då ett barn tillfälligt inte kan bo hos sina föräldrar. Socialtjänsten vill i första hand erbjuda boende i en annan familj i avvaktan på att en mer långsiktig planering kan göras.

Vi tänker oss att:

  • en av er vuxna kan vara hemma på heltid
  • ni kan ta emot två barn samtidigt
  • ni har tid och engagemang över
  • ni är positiva till samarbete med socialtjänst och barnets nätverk
  • ni bor i kommunen eller dess omedelbara närhet.

Vi erbjuder:

  • grundutbildning
  • grupphandledning
  • kontinuerligt stöd av familjehemssekreterare
  • ersättning i form av arvode motsvarande lön för vårdarbete och omkostnadsersättning enligt SKLs rekommendationer.
Senast granskad 2021-07-26 av CECWIL