Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar behöver hjälp att komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till Familjerätten för Samarbetssamtal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barn har behov av båda sina föräldrar även om föräldrarna inte lever tillsammans. Det är därför viktigt att föräldrarna samarbetar för barnets bästa. Samarbetssamtal kan spara tid och jobbiga diskussioner i framtiden.

Frivilligt och gratis

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En av er eller båda kan kontakta Familjerätten för Samarbetssamtal. Förutsättningarna för samtalen är att ni båda är villiga att gå med på dem och att ni vill komma överens. Samarbetssamtal som ni själva ansöker om registreras inte.

Om någon av er föräldrar vänt sig till Tingsrätten i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan Tingsrätten besluta om samarbetssamtal på Familjerätten.

Ansök om samarbetssamtal

Ansök gärna samarbetssamtal genom vår e-tjänst.

Ansökan om Samarbetssamtal

Hur Samarbetssamtal går till

Ni möter en eller två samtalsledare som träffar er gemensamt eller enskilt beroende på behov. Vad som behöver diskuteras planeras tillsammans med samtalsledare. Meningen med Samarbetssamtal är att ni ska kunna samarbeta och hitta lösningar som båda kan acceptera och som fungerar för barnet.

Efter överenskommelse mellan er föräldrar kan barnen delta i något eller några av samtalen.

Överenskommelse

Om ni är överens kan samtalen avslutas med en överenskommelse. Den kan vara muntlig, skriftlig, eller vara ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende, umgänge.

 

Senast granskad 2022-06-01 av CECWIL