Träffpunkt socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins träffpunkt är en mötesplats för personer som har insatser såsom boende eller boendestöd inom socialpsykiatrin.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Målet med verksamheten är att bryta social isolering och få en meningsfull fritid. Träffpunkten har öppet måndagar och onsdagar samt en lördag i månaden. 

Öppettider

  • Måndagar klockan 16:00–19:00 
  • Onsdagar klockan 16:00–19:00 
  • En lördag i månaden klockan 10:00–16:00 

Är du intresserad eller har några frågor? Kontakta gärna vår personal på träffpunkten som kan berätta mer.

Kontakt

  • Patricia: 0702-26 66 25
  • Jenny: 0701-64 94 34
Senast granskad 2020-07-01 av jonathan.hjort@trollhattan.se