Glada tjejer som åker skridskor i ishallen

Folkhälsoarbete

Det övergripande målet för arbetet med folkhälsan är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete är allt systematiskt, målinriktat arbete som görs för att nå god och jämlikt fördelad hälsa.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Bilder på olika människosiluetter

Drogförebyggande samordnare

I Trollhättan finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Mikrofon framför en datorskärm

Drogsnack

Trollhättans Stads insats Drogsmart blir till podcasten Drogsnack. Lyssna till stadens drogförebyggande koordinatorer och gäster när det diskuteras droger och droganvändning. På denna sida hittas alla avsnitt samt relaterat material i form av

Logotyp 100 % Ren hårdträning

100 % Ren Hårdträning

100 % Ren hårdträning är en samverkansmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Tobacco Endgame 2025

Tobacco Endgame 2025

Trollhättans stads kommunledning ställde sig 2018 bakom Tobacco Endgame 2025. Målet är att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen.

Prästkrage

Kvinnofridsgrupp

I Trollhättan finns en kvinnofridsgrupp som bildades 1999. I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, polisen, primärvården, frivården, folkhälsoenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Kvinnojouren Duvan, Tjejjouren Eva samt Brottsofferjouren.

Relaterad information

Läs mer om folkhälsa

Senast granskad 2021-05-03 av Cecilia Wilson