Logotyp Krogar mot knark

Krogar mot knark

Krogar Mot Knark (KMK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2019 startade samarbetet upp mellan Trollhättans Stad, Polismyndigheten samt krögarna i staden. Det är ett samarbete för att effektivisera och begränsa tillgängligheten av narkotika på stadens krogar.

Arbetet bygger på tre ben; Polis – Krog – Kommun. Kommunen har tillsammans med polisen huvudansvaret för att sammankalla till gemensamma möten, ge adekvata utbildningar för personalen på stadens krogar samt ha gemensamma krogronder. Lokal samverkansgrupp med representanter från City Trollhättan, polismyndigheten, alkoholhandläggare, krögare, områdesansvarig socialförvaltningen, Drogförebyggande samordnare träffas 3 gånger per år. 

Krogar mot knarks webbplats

Senast granskad 2021-12-15 av CECWIL