Drogförebyggande samordnare

I Trollhättan finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hör av dig om du har tips och synpunkter på det drogförebyggande arbetet som bedrivs i vår kommun. Vi tar gärna emot tips om langning, butiker som säljer tobak eller folköl till minderåriga osv. Du kan även vara anonym om du vill.

Rökfria miljöer – Ny tobakslag

I Sverige beräknas att rökningen årligen orsakar cirka 12 000 dödsfall och 100 000 insjuknanden. Dessutom är det några hundratal som dör av passiv rökning.
 
En ny tobakslag "Lag om tobak och liknande produkter" trädde i kraft 1 juli 2019 med bland annat tillståndsplikt för tobaksförsäljning och fler rökfria utomhusmiljöer. Gamla och nya rökförbud kommer även omfatta e-cigaretter. 
Urdruckna ölflaskor

Till dig som är tonårsförälder - Om alkohol

Folder om alkohol översatt till flera olika språk.

Cigarett som är tänd

Till dig som är tonårsförälder - Om tobak

Folder om tobak översatt till flera olika språk.

Cannabis

Till dig som är tonårsförälder - Om cannabis

Folder om cannabis översatt till flera olika språk.

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen. Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer. Det är kostnadsfritt att gå till Kraften och personalen har sekretess och tystnadsplikt.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL