Bilder på olika människosiluetter

Drogförebyggande samordnare

I Trollhättan finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Person
Drogförebyggande samordnareMonika Leijon 0520-49 71 37
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Hör av dig om du har tips och synpunkter på det drogförebyggande arbetet som bedrivs i vår kommun. Vi tar gärna emot tips om langning, butiker som säljer tobak eller folköl till minderåriga osv. Du kan även vara anonym om du vill.

Rökfria miljöer – Ny tobakslag

I Sverige beräknas att rökningen årligen orsakar cirka 12 000 dödsfall och 100 000 insjuknanden. Dessutom är det några hundratal som dör av passiv rökning.
 
En ny tobakslag "Lag om tobak och liknande produkter" träder i kraft 1 juli 2019 med bland annat tillståndsplikt för tobaksförsäljning och fler rökfria utomhusmiljöer. Gamla och nya rökförbud kommer även omfatta e-cigaretter. 
Urdruckna ölflaskor

Till dig som är tonårsförälder - Om alkohol

Folder om alkohol översatt till flera olika språk.

Cigarett som är tänd

Till dig som är tonårsförälder - Om tobak

Folder om tobak översatt till flera olika språk.

Cannabis

Till dig som är tonårsförälder - Om cannabis

Folder om cannabis översatt till flera olika språk.

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen är en samtalsmottagning inom Trollhättans Stad och vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen.

Rådgivningen Oscar

Rådgivningen Oscar

Om du har frågor och funderingar runt droger och alkohol kan du besöka Rådgivningen Oscar, Familjehuset Norra ingången, tisdagar mellan 17.00 och 19.00.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Relaterad information

Fältenheten

Tonårspalören - Frågor och svar om ungdomar och alkohol

Läs mer om attityder och om olika aspekter inom alkoholfrågan på IQ.se
IQ.se vill öka medvetenheten om riskerna med alkoholkonsumtion och därmed stärka en måttfull attityd till alkohol.

Senast granskad 2019-07-17 av Cecilia Wilson