Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 12 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Verksamhet

Fältenheten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fältenheten

Fältenheten är till för dig som är mellan 10 och 18 år och dina vårdnadshavare. Vårt arbete bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungas integritet. Fältenhetens förebyggande arbete utgår från att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer kring unga. Vid behov hjälper vi till att lotsa vidare till rätt hjälp och stöd. Vi arbetar för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för barn och ungdomar i Trollhättan.

Vi...

  • gör uppsökande och trygghetsskapande arbete där barn och unga finns.
  • samverkar med vårdnadshavare, skola, fritid, polis och föreningsliv för att skapa bättre förutsättningar för unga och barn.
  • utgår från barn och ungas behov.

Uppsökande arbete

Vi arbetar uppsökande i alla miljöer där unga befinner sig. Dels för att vara trygga vuxna på platser där det saknas trygga vuxna, dels för att få reda på hur unga har det idag. Genom det uppsökande arbetet får vi en generell kunskap om hur läget är i olika delar av staden och möjlighet att fånga upp unga som behöver stöd. Informationen om hur unga har det, tendenser och riskmiljöer som vi får till oss förmedlar vi vidare till politiker och andra beslutsfattare. Vi har alltid arbetskläder på oss och du känner igen oss på våra kläder som är tydligt märkta med ”Fältenheten”.

Gruppverksamhet för ungdomar

Vi har ett starkt barn- och ungdomsperspektiv där ungas behov, tankar och åsikter är centrala. Vi håller i olika gruppverksamheter i samverkan med andra aktörer, men också insatser i klassrummen där vi anpassar vårt material efter vad skolorna efterfrågar. Är du intresserad av våra gruppverksamheter så kan du läsa mer på våra sociala medier.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi tänker att vårdnadshavare är de viktigaste förebyggarna för våra unga. Många vårdnadshavares första kontakt med Fältenheten är på föräldramöten. På efterfrågan av skolor är vi gärna med på föräldramöten för att föra en dialog med vårdnadshavare om hur unga har det. Vi ger även mer riktat föräldrastöd till dig som behöver råd och stöd kring ditt föräldraskap. Detta bland annat i form av gruppverksamhet där du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra vårdnadshavare. På sociala medier lägger vi ut information och sprider kunskap till barn och ungdomar så väl som till vårdnadshavare.

Har du fler frågor om oss och vårt arbete så hör gärna av dig!

Kontakta oss

Fältenhetens gruppnummer: 0520-49 63 18

 

Porträttbild Jenny Lassila

Teamledare Jenny Lassila Telefon: 0520-49 59 47 E-post: jenny.lassila@trollhattan.se

Porträttbild Catarina Lungqvist

Fältsekreterare Catarina Lundqvist Telefon: 0520-49 56 22 E-post: catarina.lundqvist@trollhattan.se

Porträttbild Sofia Persson

Fältsekreterare Sofia Persson Telefon: 0520-49 57 61 E-post: sofia.persson@trollhattan.se

Porträtt Julia Filipsson

Fältsekreterare Julia Filipsson Telefon: 0520-49 59 88 E-post: julia.filipsson@trollhattan.se

Porträttbild Caroline Näslund

Fältsekreterare Caroline Näslund Telefon: 0520-49 63 37 E-post: caroline.naslund@trollhattan.se

porträtt av ung kvinna som ler

Fältsekreterare Alice Andersson Telefon: 0520-496010, 0739-014325 E-post: alice.andersson@trollhattan.se

porträtt av kvinna som ler

Fältsekreterare Siv Tengberg Telefon: 0520-495668, 0706-668865 E-post: siv.tengberg@trollhattan.se

Porträtt Susanna Berntsson

Fältsekreterare Susanna Berntsson Telefon: 0520-49 56 66 E-post: susanna.berntsson@trollhattan.se

En man tittar in i kameran

Drogförebyggande koordinator/fältsekreterare Alexander Victor Telefon: 0520-49 53 72 E-post: alexander.victor@trollhattan.se

 

Familjehuset

Familjehuset är till för familjer som behöver stöd på olika sätt. Vi hjälper föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Familjehuset

Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-05-27 av ANDGLE