Bild på Familjehuset, gamla Oscarsskolan, i Trollhättan

Familjehuset

Familjehuset är ett hus för familjer som behöver stöd på olika sätt. Hit kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens. Det kan handla om helt vanliga problem som finns i alla familjer till mer komplexa problem.

Verksamhet

Familjehuset

Hitta hit

Strömgatan 8 461 35 Trollhättan

Telefon

0520-49 54 10

Övrig information

E-post: familjehuset@trollhattan.se

Familjehuset är ett hus för familjer som behöver stöd på olika sätt. Det kan handla om helt vanliga problem som finns i alla familjer till mer komplexa problem. Hit kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Kontaktuppgifter

Hör av dig till oss på vår telefon: 0520-49 54 10, så får du prata direkt med en av våra familjebehandlare som hjälper dig. Telefonen är öppen under kontorstider.
Du kan också maila oss på: familjehuset@trollhattan.se

 

Familjehuset är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och tillhör socialtjänstens öppenvård. Vi ger stöd till familjer både som bistånd samt som service. Du som ringer och vill ha stöd på servicenivå kan få upp till fem träffar utan att dokumentation förs. För att veta mer kring vilket stöd vi ger på service – läs mer om våra servicespår.

Öppna gruppverksamheter

Ibland är det värdefullt att träffa andra föräldrar, eller andra barn i samma situation och dela erfarenheter med varandra. Familjehuset erbjuder en variation av olika gruppverksamheter som du är välkommen att söka dig till. Grupperna leds av familjebehandlare. Är du intresserad av våra gruppverksamheter kan du höra av dig till Familjehusets telefon eller maila oss.

Familjehuset verksamheter

Familjehuset hittar du på Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) och här är flera av våra verksamheter samlade under ett tak:

Denna verksamhet är HBTQ-certifierad. I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

Senast granskad 2024-04-02 av ANDGLE