tre barn kryper under ett bord

Familjehuset

Familjehuset är för familjer som behöver stöd på olika sätt. Till oss kommer föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens. Det kan handla om helt vanliga problem som finns i alla familjer till mer komplexa problem.

Verksamhet

Familjehuset

Telefon

0520-49 54 10

Övrig information

Våra verksamheter finns på olika ställen i Trollhättan. Kontakta oss för att få mer information!

E-post: familjehuset@trollhattan.se
Telefon: 0520-49 54 10

 

Kontaktuppgifter

Hör av dig till oss på vår telefon: 0520-49 54 10, så får du prata direkt med en av våra familjebehandlare som hjälper dig. Telefonen är öppen under kontorstider.
Du kan också maila oss på: familjehuset@trollhattan.se

 

Familjehuset är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och tillhör socialtjänstens öppenvård. En del av det stöd vi ger kan du själv söka hos oss. Då kan du få upp till fem besök, utan dokumentation eller journaler. Andra delar av vårt stöd kan du bara få bara efter beslut av socialsekreterare.

 

Kurser för barn, ungdomar och föräldrar

Du kan få stöd utan utredning eller beslut av socialsekreterare. Vi har många kurser och program för barn, ungdomar och vårdnadshavare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Läs mer om kurser du själv kan söka

 

Stöd till barn och unga

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får det stöd, vård och det skydd som behövs.

Läs mer om stöd och hjälp som finns

 

Stöd till familjen

Ibland kan det uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer eller ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Läs mer om stöd och hjälp till familjen

 
Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-06-19 av ANDGLE