Prästkrage

Kvinnofridsgrupp

I Trollhättan finns en kvinnofridsgrupp som bildades 1999. I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, polisen, primärvården, frivården, folkhälsoenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Kvinnojouren Duvan samt Brottsofferjouren.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Ny handlingsplan antogs av Kommunfullmäktige december 2006.

Sammankallande

Johanna Linnarsson
Folkhälsosamordnare
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Gerd Holmgren
Enhetschef, Enheten mot våld i nära relation
0520-49 50 70
gerd.holmgren@trollhattan.se

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad 2018-07-05 av Cecilia Wilson