Prästkrage

Kvinnofridsgrupp

I Trollhättan finns en kvinnofridsgrupp som bildades 1999. I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, polisen, primärvården, frivården, folkhälsoenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Kvinnojouren Duvan, Tjejjouren Eva samt Brottsofferjouren.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Sammankallande

Johanna Linnarsson
Hållbarhetsstrateg, Tillväxt och utveckling
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Gerd Holmgren
Enhetschef, Enheten mot våld i nära relation
0520-49 50 70
gerd.holmgren@trollhattan.se

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Relaterad information

Tjejjouren Eva

Senast granskad 2021-08-04 av Cecilia Wilson