Prästkrage

Kvinnofridsgrupp

I Trollhättan finns en kvinnofridsgrupp som bildades 1999. I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, polisen, primärvården, frivården, folkhälsoenheten, utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Kvinnojouren Duvan, Tjejjouren Eva samt Brottsofferjouren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sammankallande

Johanna Linnarsson
Hållbarhetsstrateg, Tillväxt och utveckling
0520-49 79 70
johanna.linnarsson@trollhattan.se

Gerd Holmgren
Enhetschef, Enheten mot våld i nära relation
0520-49 50 70
gerd.holmgren@trollhattan.se

Två ungdomar sitter i trappuppgång. en av dem lutar sitt huvud mot den andras axel.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Relaterad information

Tjejjouren Eva

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL