Tobacco Endgame 2025

Tobacco Endgame 2025

Trollhättans stads kommunledning ställde sig 2018 bakom Tobacco Endgame 2025. Målet är att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att Trollhättans Stad står bakom Tobacco Endgame-strategin innebär att:

  • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksförebyggande strategin.
  • Vi stödjer principen att ett årtal preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.
  • Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Idrottsambassadörer

Marianne Ahlborg, proffsboxare

Relaterad information

Tobaksfakta, Tobacco Endgame 2025

Senast granskad 2021-10-03 av CECWIL