Servicedeklarationer

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare kan förvänta när du använder våra kommunala tjänster.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Servicedeklarationer ska ses som en strategisk del av kommunens kvalitetsarbete nära kopplat till den synpunktshantering som finns i kommunen. Syftet med dem är bland annat att skapa förtroende för kommunens verksamheter genom att tydliggöra tjänster, service, bemötande och en viss kvalitetsnivå.

Här kommer du åt samtliga Trollhättans Stads servicedeklarationer. 

Senast granskad 2021-05-10 av CLASBEN