Servicedeklarationer

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare kan förvänta när du använder våra kommunala tjänster.

Person
Kvalitetschef Ann-Christine Apelman 0520-49 74 83
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Servicedeklarationer ska ses som en strategisk del av kommunens kvalitetsarbete nära kopplat till den synpunktshantering som finns i kommunen. Syftet med dem är bland annat att skapa förtroende för kommunens verksamheter genom att tydliggöra tjänster, service, bemötande och en viss kvalitetsnivå.

Här kommer du åt samtliga Trollhättans Stads servicedeklarationer. 

Sidlista

Senast granskad 2021-05-10 av Clara Bengtsson