Servicedeklaration för enheten mot våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relationer vänder sig till vuxna personer som är utsatta eller har varit utsatta för våld i nära relation eller vuxna personer som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld i nära relation.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Du kan alltid räkna med ett respektfullt och engagerat bemötande.
  • Vi har kompetens och vana att arbeta med människor i kris.
  • Vi kan hjälpa dig med att ta kontakt med de myndigheter som du behöver för att få stöd och hjälp.
  • Vi respekterar din integritet och ditt självbestämmande.
  • Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv.
  • Du har möjlighet att vara anonym vid all rådgivning.
  • Vi är tillgängliga och besvarar alla samtal inom 1-2 arbetsdagar.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du vill medverka till att nå en förändring i ditt liv.
  • Att du sätter dina barn i första rummet.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL