Servicedeklaration för byggärenden

De flesta bygglovsärenden beslutas, genom delegation från Samhällsbyggnadsnämnden, av tjänstemän på Samhällsbyggnadsförvaltningen. I vissa fall är ärenden av sådan art att de ska behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden. De handlingar som du lämnar in i ett byggärende blir offentliga handlingar, vilka generellt är tillgängliga för alla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi ger utan kostnad råd och upplysningar om bygglov och anmälningar. Du kan besöka oss eller ringa oss under stadshusets ordinarie öppettider. E-post lovar vi att besvara senast inom tre arbetsdagar.
  • Inom sju arbetsdagar efter det att vi har fått ditt bygglovs- eller anmälansärende får du veta vem som är handläggare (inklusive telefonnummer, e-postadress och så vidare). Om handlingarna är kompletta får du också besked om när vi bedömer att beslutet blir klart. I annat fall meddelar vi på vilket sätt handlingarna ska kompletteras.
  • Vår ambition är att de ärenden som avgörs på delegation genom tjänstemän på Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli klara så att du som sökande får beslutet inom tre veckor efter det att ansökningshandlingarna blivit kompletta.
  • Om ditt ärende är sådant att det ska behandlas av politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden, är vår ambition att du som sökande får protokoll med beslut inom tio veckor efter det att ansökningshandlingarna blivit kompletta.
  • Vi upplyser om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.
  • Beställer du ritningskopior från vårt arkiv, levereras dessa normalt inom tre arbetsdagar.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-20 av CLASBEN