Bilden föreställer fem flaggstänger med två Eu-flaggor, Tysklands flagga, Sveriges flagga och Italiens flagga. Bilden är tagen utanför Trollhättans stadshus.

Internationellt arbete

Trollhättans stad bedriver sedan länge ett aktivt internationellt arbete. Med hjälp av våra nätverk, projekt och kontakter i världen stärker vi förutsättningarna för utveckling, både för vår egen kommunorganisation och för våra samverkansaktörer i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Världen är idag mer globaliserad än någonsin, och Sverige som land och Trollhättan som stad påverkas starkt av trender och beslut som fattas i vår omvärld. EU-medlemskapet påverkar såväl invånare som näringsliv och kommunens egen organisation med lagstiftning och regelverk, samtidigt som det också erbjuder ökade möjligheter till extern finansiering och kontakter. I denna kontext blir samarbeten och utbyten med andra länder en allt viktigare förutsättning för att kunna driva utveckling lokalt. Trollhättans Stad arbetar därför sedan länge strategiskt med internationalisering.

Utgångspunkten för Trollhättans stads internationella arbete är den internationella strategin som antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2024. Strategin är kommunövergripande och omfattar samtliga förvaltningar och bolag inom Trollhättans stads koncern. I strategin pekas tre prioriterade fokusområden ut för det internationella arbetet:

  • Verksamhets-och kompetensutveckling
  • Näringslivsutveckling
  • Hållbar samhällsutveckling

Dessa fokusområden är i sin tur baserade på de stadsövergripande styrdokument som tagits fram för koncernen. Med hjälp av stadens nätverk och vänorter finns goda möjligheter även för det lokala näringslivet och civilsamhället att dra nytta av internationaliseringen.

Kontakt

Är du som invånare, företagare eller föreningsrepresentant intresserad av att veta mer om vilka internationella möjligheter som finns att ta del av?

Kontakt: Isak Johansson, Internationell samordnare
E-post: isak.johansson@trollhattan.se
Tel: 0520 49 60 94

Senast granskad 2024-05-17 av ANDGLE