Servicedeklaration för administrativa enheten Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten har som uppgift att medverka till att skapa möjligheter för personer som är arbetslösa, personer som har arbetshinder och personer med invandrarbakgrund att etablera sig helt eller delvis på arbetsmarknaden. Målet är att korta vägen till jobb och egen försörjning

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi är lätta att få kontakt med antingen genom ett personligt besök, per telefon, brev eller e-post.
  • Du kan alltid räkna med ett trevligt, respektfullt och engagerat bemötande.
  • För oss är delaktighet viktigt och vår utgångspunkt är att alla vill kunna påverka valet av praktik, sommarjobb, kompetensutveckling och rehabilitering liksom anställning med statligt stöd. Vi är därför måna om att lämna utförlig information kring vilka förutsättningar som finns att ta hänsyn till samt efterfråga och lyssna till dina synpunkter och ambitioner.
  • De praktiklösningar vi tillsammans kommer fram till och väljer att pröva, utgår så långt det är möjligt från dina personliga önskemål,förutsättningar och behov. En praktik skall vara kompetenshöjande och meningsfull.
  • Praktik på den ordinarie arbetsmarknaden kommer vanligtvis i första hand men våra egna verksamheter kan också komma ifråga. En praktik är alltid tidsbegränsad och vi följer regelbundet upp hur det går och hur du trivs.
  • Vår ambition är att komma fram till en praktiklösning och en praktikstart inom en till två veckor. Har vi inte lyckats hitta praktikplats inom fyra veckor lämnas uppdraget tillbaka till den anvisande myndigheten.
  • För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt samarbetar vi med andra avdelningar inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt andra myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  • Dina synpunkter och eventuella klagomål tar vi tacksamt emot, eftersom de är värdefulla för oss. Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process baserad på dialog mellan kommuninvånare och tjänstemän.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du, liksom vi, lever upp till den överenskomna planeringen.
  • Att du meddelar om du har behov av tolk.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det. 

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL