Servicedeklaration för N3

För att erhålla en plats i N3 Kulturskolas kursverksamhet ska eleven vara folkbokförd i Trollhättans kommun samt vara mellan 0-25 år. Fler användarvillkor anges vid bokning av kursplats och registrering av konto i IT-tjänsten StudyAlong.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Pedagoger som sätter den enskilde eleven i centrum.
 • Att elever och föräldrar ges möjlighet till delaktighet och inflytande över verksamheten.
 • Att verksamheten är tillgänglig för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsvariationer.
 • Att eleven erbjuds möjlighet att framträda inför publik.
 • Kurserna ges i grupp eller enskilt och varar mellan 20-90 minuter per vecka beroende på ämne, elevernas ålder och gruppens storlek.
 • Platsen avslutas efter 2 gånger av icke anmäld frånvaro.
 • N3 garanterar minst 12 kurstillfällen inom angiven tidsperiod vid bokning av lång kurs under förutsättning att eleven startar vid kursstart. Vid bokning av kort kurs anges antal garanterade gånger vid bokningstillfället. Med kurstillfällen menas undervisning, konserter, framträdanden, workshops, distansundervisning och liknande. Sjukdom eller annan frånvaro av eleven, omfattas inte av garantin. Om vi av någon anledning har svårt att hålla garantin av antal kurstillfällen, kompenserar vi genom extrainsatta tillfällen.
 • Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ska vi genast se över våra rutiner och rätta till det som blivit fel.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att eventuell frånvaro från kurstillfället meddelas av dig eller din vårdnadshavare via StudyAlong, sms alternativt mail till berörd pedagog.
 • Att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i systemet.
 • Att hålla dig uppdaterad via systemet där N3s personal kommunicerar och informerar löpande.
 • Att kursplatsen avslutas i god tid innan kursstart. Detta för att vi ska kunna erbjuda platsen till ny elev.

 

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Relaterad information

Servicedeklarationen beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2022.  

Senast granskad 2022-04-12 av JONHJO