Servicedeklaration för fritidshem

Fritidshemmet tar emot ditt barn när du arbetar eller studerar, från och med att ditt barn börjar skolan till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet i en lärande miljö där planerade och spontana aktiviteter ger möjligheter för ditt barn att prova på många olika saker.
  • Vi arbetar aktivt med att utveckla elevernas sociala förmågor, skapar möjlighet till goda kamratrelationer samt stöttar eleverna i deras identitetsutveckling. Vårt mål är att skapa förutsättningar för alla att känna sig trygga.
  • Vi erbjuder möjlighet för elever att vara delaktiga i verksamhetens planering och genomförande.
  • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig. Tillsammans skapar vi en god pedagogisk verksamhet och en väl fungerande omsorg om ditt barn.

Detta förväntar vi oss av dig

  • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar avvikelser från det normala, till exempel ändrad schematid, sjukdom eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till.
  • Vi förväntar oss att du gör dig delaktig i och intresserar dig för fritidshemmets verksamhet så att vi tillsammans kan skapa en god dialog.
  • Vi förväntar oss att du gör ditt bästa för att ditt barn ska komma väl förberedd till fritidshemmet.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN